Verzamelaarseditie kunstenaarsboek Le Cantique des Cantiques de Salomon

1946 (postume uitgave) Emile Bernard (1868 - 1941)


Van Gogh Museum, Amsterdam (schenking Elin en Bengt Ekström)

1946 (postume uitgave) Emile Bernard (1868 - 1941)


Van Gogh Museum, Amsterdam (schenking Elin en Bengt Ekström)