De vrienden van Van Gogh


Expositie in het prentenkabinet
20 april 2007 - 8 juli 2007


Gedurende zijn loopbaan als kunstenaar had Vincent van Gogh intensief contact met andere schilders. Via ruil, schenking of aankoop kwam werk van deze kunstenaars in bezit van hemzelf of zijn broer Theo. De presentatie De vrienden van Van Gogh belicht de invloedrijke groep kunstenaars rondom Vincent van Gogh.
Archibald Standish Hartrick (1864-1950), Portret van Vincent van Gogh, 1886-87, Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)

Vrienden in Brussel en Den Haag
Als beginnend kunstenaar leerde Van Gogh rond 1880 in Brussel Anthon van Rappard kennen. Ze zouden bijna vijf jaar bevriend blijven en spraken veel over techniek, motieven en over andere kunstenaars; bovendien trokken ze er af en toe samen op uit om te schilderen. In Den Haag had Van Gogh contact met enkele schilders van de Haagse School en werkte hij korte tijd samen met Anton Mauve en George Breitner.

Vrienden in Frankrijk
Tijdens het verblijf bij zijn broer Theo in Parijs, maakte Van Gogh deel uit van een avant-gardistische groep kunstenaars, zoals Emile Bernard, Henri de Toulouse-Lautrec, Louis Anquetin en de Engelse schilder Archibald Standish Hartrick. Zij hadden het gezamenlijke ideaal om moderne kunst te ontwikkelen, maar gebruikten daartoe verschillende stijlen. Dit is goed te zien in de portretten die de kunstenaars van elkaar schilderden, zoals het portret dat Archibald Standish Hartrick (1864-1950) maakte van Van Gogh.

Later kwam Van Gogh in contact met Paul Signac, Georges Seurat  en Paul Gauguin. Deze laatste reisde Van Gogh achterna naar Arles en verbleef twee maanden bij hem in het Gele Huis.

Levendige correspondentie
Na zijn vertrek uit Parijs onderhield Van Gogh een levendige correspondentie met verschillende leden uit de avant-gardistische groep. Zij discussieerden per brief over filosofie, kunst en actualiteiten en wisselden soms kunstwerken uit. In de tentoonstelling zijn verschillende van deze werken en de bijbehorende brieven te zien.

Van Goghs overlijden in 1890 bracht een stroom van condoleances te weeg en leidde tot discussies over zijn kunst, die Van Goghs positie in de kunstwereld van die tijd duidelijk maken. De hoeveelheid literatuur die vervolgens over het leven en werk van Van Gogh verscheen, doet recht aan de uitspraak van zijn broer Theo: ‘Hij zal zeker niet vergeten worden’.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links