Max Beckmann in Amsterdam, 1937-1947

6 april 2007 - 19 augustus 2007

Deze tentoonstelling biedt voor het eerst een uitgebreid overzicht van het werk van Max Beckmann uit zijn Amsterdamse periode. Max Beckmann (1884-1950) is een van de belangrijkste en meest spraakmakende Duitse kunstenaars van de 20ste eeuw. Omdat zijn schilderijen door de nazi’s als ‘entartete Kunst’ (ontaarde kunst) werden bestempeld, vertrok hij in 1937 naar Amsterdam, waar hij tot 1947 woonde en werkte.
Max Beckmann (1884 – 1950), Acrobaat op trapeze, 1940, Saint Louis Art Museum, Saint Louis, Missouri, c/o Beeldrecht Amsterdam 2006

Het Van Gogh Museum toont meesterwerken uit deze Amsterdamse periode, waaronder de vier indrukwekkende triptieken Carnaval, Acrobaten, Toneelspelers en Perseus. Zijn schilderijen getuigen onder andere van zijn interesse in het variétéleven, het Nederlandse landschap en het leven in Amsterdam. Aan de hand van zijn dagboek, brieven, foto’s en een impressie van zijn atelier krijgt de bezoeker een indruk van het leven dat Beckmann leidde in Amsterdam.

Ballingschap
De periode van ballingschap was voor Beckmann een moeilijke, maar ook zeer productieve tijd, waarin ruim een derde van zijn oeuvre ontstond en hij vijf van zijn negen beroemde triptieken schilderde. Ook tekende en schetste hij veel in deze jaren, en vervaardigde hij in 1946 de grafiekserie Day and Dream, waarin hij veel verwijzingen naar de oorlog en observaties van zijn dagelijks leven in Amsterdam verwerkte.

Maskerades
Theater, variété en circusartiesten bleven daarnaast in zijn gehele oeuvre geliefde thema’s, waarmee hij op een geheel eigen wijze aansloot bij het (Franse) modernisme. Deze ‘maskerades’ tonen Beckmanns overtuiging dat het leven een soort toneel is, waarachter een andere werkelijkheid schuilgaat.

Kunsthistorische traditie
Beckmanns schilderkunst is geworteld in de traditie van de Europese schilderkunst. Zijn kleurrijke monumentale doeken komen voort uit het Expressionisme. Zijn onderwerpskeuze en symboliek hebben raakvlakken met kunstenaars als Vincent van Gogh en Jeroen Bosch. Ondanks het artistieke belang van Beckmanns Amsterdamse jaren is er opmerkelijk genoeg nooit eerder een tentoonstelling aan deze periode gewijd.

In samenwerking met de Pinakothek der Moderne, München.
De tentoonstelling is in München te zien vanaf 13 september 2007 tot en met 6 januari 2008.

Tegelijkertijd met de tentoonstelling in het Van Gogh Museum toont het Bijbels Museum in Amsterdam De Apocalyps, een belangrijke serie van litho´s van Max Beckmann.

Films in het Goethe-Institut
Tijdens de tentoonstellingsperiode vertoont het Goethe-Institut in Amsterdam films uit de tijd van Max Beckmann, zoals A foreign affair (1948) van Billy Wilder op 7 juni, Metropolis (1927) van Fritz Lang op 12 juni en Der Blaue Engel (1930) van Josef von Sternberg op 26 juli.
De toegang is gratis op vertoon van een toegangskaart voor het Van Gogh Museum. Zie voor meer informatie en het volledige programma de website van het Goethe-Institut.

AVRO-documentaire
Op zondag 8 april, van 18.55 - 20 uur (Nederland 2) zendt AVRO Close Up de documentaire Kunstenaar Max Beckmann, transit Amsterdam 1937-1947 uit. Zie voor meer informatie de website van de AVRO. Een compilatie van de documentaire is te zien in de tentoonstelling.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt de rijk geïllustreerde catalogus Max Beckmann in Amsterdam, 1937-1947, geschreven door Beatrice von Bormann (paperback, 96 pagina's, 75 illustraties, € 19,95). De catalogus is inclusief de historische stadsplattegrond In het voetspoor van Max Beckmann, met een rondgang langs 25 plaatsen waar Beckmann leefde, werkte en inspiratie opdeed. De historische stadsplattegrond is ook los verkrijgbaar voor € 2,50.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links