Jonge boerin met schoffel, 1882

Jules Breton (1827-1905)

  • Olieverf op doek, 52 x 46 cm
  • Van Gogh Museum, Amsterdam

Met een peinzende uitdrukking op het gezicht rust deze boerin na een dag werken uit aan de rand van de akker. Breton gebruikte gedempte kleuren om de vrouw met haar armoedige kleding en het omringende landschap weer te geven. Met simpele vormen bereikte hij een monumentaal resultaat. De eenvoud van het landleven was bij uitstek een onderwerp voor de realisten. Breton en zijn voorgangers Jean-François Millet en Gustave Courbet namen zich voor de onverbloemde werkelijkheid in beeld te brengen en de mensen en het landschap te schilderen zoals ze die voor zich zagen. Toch is hun werk vaak een wat geromantiseerde weergave van de realiteit, zoals ook Bretons Boerin.
Vincent van Gogh was een groot bewonderaar van Breton, die zowel schilder als dichter was. Het sentimentele element in zijn werk sprak de Nederlandse schilder juist aan, want, zoals hij zelf schreef, ‘verbeeldingskracht en sentiment moet men bij ’t schilderen hebben. Realisme en naturalisme zijn er niet vrij van gelukkigerwijs.’

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links