De twee gezusters, 1891

Maurice Denis (1870-1943)

  • Olieverf op doek, 40.5 x 32.5 cm
  • Van Gogh Museum, Amsterdam
    (Vincent van Gogh Stichting)

Net als andere schilders van de Nabis-groep probeerde Maurice Denis in zijn werk een état d'âme, een geestesgesteldheid, uit te drukken. De onaardse blauwgroene tinten in de gezichten van de twee gezusters benadrukken de angstige stemming in dit schilderij.
Het doek was oorspronkelijk een deel van een groter schilderij, gebaseerd op het toneelstuk L'intruse (De Indringster) van de Belgische toneelschrijver Maurice Maeterlinck. Het geheel was blijkbaar moeilijk verkoopbaar, want Denis heeft het doek zelf in stukken verdeeld. Blijkbaar vond de schilder dit fragment het meest geslaagd, want hij maakte er een speciale lijst omheen, waarin het bloempatroon van de achtergrond wordt herhaald. Van de meeste andere fragmenten van het grote doek maakte Denis nieuwe schilderijen door de achterzijde te beschilderen.

Meer informatie over "De twee gezusters"

Symbolisme

Denis voelde zich aangetrokken tot het Symbolisme, zowel in het theater als in de schilderkunst. Het symbolistische kunstwerk is een systeem van afgesproken tekens, een vereenvoudigde weergave van de realiteit met de nadruk op decoratieve elementen. Vooral dat laatste aspect was belangrijk voor de schilders van de Nabis-groep, waarvan Denis medeoprichter was. De eenvoudige vormen, de platte kleurvlakken en de gebloemde lijst van De twee gezusters zijn kenmerkend voor het decoratieve effect dat de Nabis-schilders nastreefden.
In dit schilderij is ook duidelijk te zien dat Denis, net als zijn collega´s, was geïnspireerd door Japanse prenten. Maar zijn persoonlijke stijl vertoont ook veel verwantschap met de vroege Italiaanse schilderkunst, met de vele religieus getinte figuren en onderwerpen.

Toneelproductie

Het complete schilderij is bekend door de lithografie die Denis maakte voor het programmaboekje van de uitvoering van L’intruse in het Théâtre d’Art in 1891. Het toneelstuk gaat over een familie in angstige afwachting van een onbekende indringster: de dood. De litho toont drie zusters die samen met vader en oom hun oude grootvader bezoeken. Allen voorvoelen het aankomende gevaar, de komst van de dood. De dreigende sfeer wist de schilder goed over te brengen.
Denis werkte vaker mee aan symbolistische toneelproducties, evenals zijn Nabis-vrienden en schilders als Odilon Redon.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links