Vierge nimbée, 1898

Odilon Redon (1840-1916)

  • Pastel, 44 x 28 cm
  • Van Gogh Museum, Amsterdam*

Op een boot met gouden trossen staat een vage gestalte met een aureool tegen een fosforescerende blauwe achtergrond. De donkere figuur is wel geïnterpreteerd als de maagd Maria ‘Sterre der Zee’, de schutspatrones van de zeelieden. Van Odilon Redon zelf kwamen echter geen aanwijzingen die deze interpretatie ondersteunen. Hij creëerde naar eigen zeggen bewust een geheimzinnige sfeer in zijn werk ‘door de dubbel –en driedubbelzinnigheid van beelden in beelden en vormen die aan het ontstaan zijn, al naar gelang de geestelijke instelling van de kijker’.

*Van Gogh Museum, Amsterdam, aangekocht in 1986 met steun van de Vereniging Rembrandt, Ministerie van WVC en de Vincent van Gogh Stichting.

Meer informatie over "Vierge nimbée"

De wereld van de geest

Hoewel hij door zijn tijdgenoten zeker werd gewaardeerd, stond Redon enigszins buiten de gangbare artistieke stromingen. In tegenstelling tot de impressionisten en de realisten hield hij zich niet bezig met de objectieve, alledaagse werkelijkheid. Redon was geboeid door de wereld van de geest en het onderbewustzijn. In de kunst onderzocht hij zijn eigen associatieve gedachtenprocessen. Daarom wordt hij meestal tot het Symbolisme gerekend.

Zwart-wit en kleur

De pastel was lange tijd in het bezit van Andries Bonger, de zwager van Theo van Gogh, die zeer gecharmeerd was van Redons oeuvre. Aanvankelijk maakte Redon vooral macabere, fantastische houtskooltekeningen en litho’s in zwart-wit, maar in de loop van de jaren 1890 kwam er meer kleur in zijn werk en werden de onderwerpen poëtischer en naturalistischer.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links