St. Geneviève als kind in gebed, 1876

Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)

  • Olieverf op doek, 136.5 x 76.3
  • Van Gogh Museum, Amsterdam

Tussen 1764 en 1790 werd in Parijs het Panthéon gebouwd. Aanvankelijk was het gebouw bedoeld als kerk, gewijd aan Sainte Geneviève (de heilige Genoveva), de beschermheilige van de stad. Bij de decoratie werden vanaf 1874 twaalf kunstenaars betrokken, waaronder Puvis de Chavannes. Dit schilderij is een olieverfstudie voor één van de metershoge muurschilderingen die hij rond 1874-1878 maakte over de jeugd van Geneviève.

In een arcadisch landschap met schapen knielt de jonge Geneviève in gebed. Zij wordt gadegeslagen door enkele Galliërs, haar latere beschermelingen. Naar zijn eigen zeggen wilde Puvis verschillende lagen in de realiteit weergeven: de haast bovenaardse verschijning van Geneviève tegenover de verbaasd starende boerenmensen.

Meer informatie over "St. Geneviève als kind in gebed"

Waardering

Aanvankelijk had Puvis de Chavannes niet zoveel bewonderaars. Zijn tamelijk abstracte voorstellingen oogstten slechts bijval in een kleine kring van vakgenoten. Pas tegen het einde van zijn leven kreeg Puvis meer waardering. Zo kopieerde de veel jongere schilder Pablo Picasso grote stukken van Puvis’ muurschilderingen in het Panthéon en gebruikte die ‘citaten’ in zijn eigen werk.

Tijdloos karakter

De zachte, kalkachtige kleuren zijn kenmerkend voor Puvis de Chavannes. Samen met de simpele maar krachtig gevormde mensfiguren krijgt het schilderij hierdoor een tijdloos karakter. Zijn werk vormt ‘een vreemde en door de voorzienigheid beschikte ontmoeting tussen de lang vervlogen Oudheid en de ruwe moderne tijd’, zoals Van Gogh in een van zijn brieven schreef. ‘Omdat ze zo mogelijk nog vager en profetischer zijn dan het werk van Delacroix, raak je bij het zien van zijn doeken van de laatste tijd ontroerd, alsof je getuige bent van een voortzetting van alles, een onherroepelijke maar weldadige wedergeboorte.’

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links