Hooien, 1887

Léon Augustin Lhermitte (1844-1924)

  • Olieverf op doek, 216 x 264 cm
  • Van Gogh Museum, Amsterdam
    (Vincent van Gogh Stichting)

Op het eerste gezicht lijkt dit een spontane, ongedwongen weergave van een boerenfamilie op het veld, uitustend tijdens of na het hooien. De kunstenaar heeft echter niet zomaar een indruk gegeven van wat hij zag; hij heeft het tafereel waarschijnlijk grondig voorbereid door middel van studies en daarna - in zijn atelier - op het doek gezet. De compositie van het geheel is namelijk zorgvuldig uitgebalanceerd: de hoofden van de afgebeelde figuren vormen een halve cirkel, die het oog van de beschouwer langs alle personen heen de verte in leidt.

Meer informatie over "Hooien"

Van Goghs voorbeeld

Lhermitte was een bekende schilder van het landleven en Van Gogh - die dat ook wilde worden - bewonderde hem mateloos. Hij schreef dat de schilder ‘het stoere, strenge werkmansfiguur door en door kent en in ‘t hart van het volk zijn motieven grijpt.’ Reprodukties naar schilderijen van Lhermitte dienden als steun bij de totstandkoming van De aardappeleters, een schilderij dat eveneens zorgvuldig met studies was voorbereid. Aan zijn broer Theo schreef hij in lovende woorden over Lhermitte en vergeleek hij hem - in zijn lichtbehandeling - zelfs met Rembrandt. Hooien kreeg de ‘grand prix’ op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889. In 1991 werd het werk aangekocht door het Van Gogh Museum.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links