Korenveld met kraaien, 1890

Vincent van Gogh (1853-1890)

  • Olieverf op doek, 50.5 X 103 cm
  • Van Gogh Museum, Amsterdam
    (Vincent van Gogh Stichting)
  • F 779


Korenveld met kraaien is een van de beroemdste schilderijen van Van Gogh en waarschijnlijk het werk waar het meest over gespeculeerd is. Het ontstond in juli 1890, in de laatste weken van Van Goghs leven. Vaak is beweerd dat dit zijn laatste schilderij zou zijn, waarin de dramatische wolkenlucht met kraaien en het doodlopende pad zijn levenseinde al zouden aankondigen. Dit verhaal is helaas waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. Naar het laatste werk kunnen we alleen maar gissen, omdat uit de dagen kort voor zijn dood geen brieven bekend zijn.

Meer informatie over "Korenveld met kraaien"

Korenvelden met betekenis

Van Gogh schilderde in Auvers een groot aantal landschappen met korenvelden op een ongebruikelijk, langwerpig formaat (50 x 100 cm). In een brief aan Theo schreef hij over een paar van deze doeken: ‘Het zijn enorme uitgestrekte korenvelden onder woeste luchten en ik heb welbewust geprobeerd er triestheid, extreme eenzaamheid in uit te drukken.’ Toch was de betekenis van deze werken volgens de schilder tegelijkertijd ook positief : ‘ik weet bijna zeker dat ik in die doeken datgene heb verwoord wat ik niet in woorden uit kan drukken, nl. hoe gezond en hartversterkend ik het platteland vind’. Golden deze woorden ook voor het Korenveld met kraaien? Ook dit mysterie zal wel nooit opgehelderd worden.

Levenseinde

In de laatste weken van zijn leven was Van Gogh nogal neerslachtig. Hij maakte zich zorgen over de toekomstige financiële situatie van Theo en van hemzelf, was bang voor een nieuwe aanval van zijn ziekte en voelde zich - ondanks enige erkenning - als schilder mislukt.

Op 27 juli schoot hij zich in de borst. Hij stierf twee dagen later aan zijn verwondingen, met Theo aan zijn zijde. Een aantal bevriende kunstenaars kwam naar zijn begrafenis; anderen schreven condoleancebrieven aan Theo, die bewaard zijn gebleven in het Van Gogh Museum. Theo zelf overleed een half jaar later, op 25 januari 1891. Zijn grafsteen staat tegenwoordig gebroederlijk naast die van Vincent, in Auvers-sur-Oise.


Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links