Van Gogh Museum heeft 'Apollo verslaat Python' van Eugène Delacroix aangekocht

31 oktober 2012

Eugène Delacroix (1798-1863), Apollo overwint Python, 1850, Van Gogh Museum, AmsterdamHet Van Gogh Museum heeft de collectie verrijkt met de aankoop van de olieverfschets Apollo verslaat Python uit 1850 van de Franse schilder Eugène Delacroix (1798-1863). Deze studie maakte Delacroix voor de belangrijkste opdracht uit zijn carrière: de plafondschildering van de Galerie d’Apollon in het Louvre in Parijs, die hij in 1851 uitvoerde. Met deze nieuwe aanwinst kan het Van Gogh Museum voor het eerst tonen hoe Delacroix fungeerde als leermeester voor Van Gogh en een cruciale rol speelde in diens artistieke ontwikkeling. Het werk zal te zien zijn in de jubileumtentoonstelling Van Gogh aan het werk in 2013.

Het schilderij Apollo verslaat Python is de eerste van de twee voorstudies in olieverf van de plafondschildering in het Louvre. Voor deze scène - waarin de Griekse zonnegod Apollo met zijn pijlen het monster Python doodt - gebruikte Delacroix grove, expressieve penseelstreken en een complementair kleurenpalet. Het felle geel en oranje in de luchtpartij die Apollo omringt, contrasteren met het donkere paars waarin Python en de rook die het monster uitblaast zijn geschilderd. Dit versterkt de kracht van beide kleuren, van beide partijen, van het goed en het kwaad die tegen elkaar strijden in deze voorstelling. Dit schilderij is daarmee een prachtig voorbeeld van Delacroixs kleurgebruik en zijn expressieve schilderstijl, waarvoor hij zo werd bewonderd door tijdgenoten en generaties kunstenaars na hem.

Van Gogh en de kleurentheorie van Delacroix
Ook voor Vincent van Gogh was Delacroix een groot voorbeeld. De Franse kunstenaar was gedurende Van Goghs hele schilderscarrière zijn leidsman inzake kleur, expressie en kunstenaarschap. In de correspondentie met zijn broer Theo benadrukte Van Gogh vaak zijn bewondering voor het werk van Delacroix en in het bijzonder diens kleurentheorie. Zo schreef hij begin november 1885: “Want dat de kleurwetten die Delacroix 't eerst regelde en in hun volheid en verband klaar aan de dag bracht ten gerieve van 't algemeen — als Newton de zwaartekracht en als Stephenson de stoom — dat die kleurwetten een licht zijn, is bepaald zeker.”

Door kleuren die in de kleurencirkel tegenover elkaar staan – zoals geel en paars – naast elkaar te gebruiken, creëerde Delacroix het effect dat beide keuren elkaar in kracht versterken. Van Gogh nam dit basisprincipe van complementaire contrasten over, om het gedurende de rest van zijn schildersloopbaan toe te passen in zijn werk.

Prachtige aanvulling op de collectie
Van Gogh bezocht de Galerie d’Apollon in het Louvre meermaals en in een brief van 28 juni 1888 noemt hij de plafondschildering als voorbeeld voor het kleurgebruik in zijn eigen Zaaier met ondergaande zon (Kröller-Müller Museum, Otterlo). De olieverfschets van het plafond toont de expressieve en contrasterende kleuren die Van Gogh zo bewonderde in het werk van Delacroix. Apollo verslaat Python is daarom een prachtige aanvulling op de collectie van het Van Gogh Museum. Door het schetsmatige karakter zijn bovendien Delacroixs artistieke overwegingen en experimenten met kleurtonen en verftoetsen duidelijk zichtbaar.

Leermeester voor Van Gogh
Met deze nieuwe aanwinst kan het Van Gogh Museum voor het eerst tonen hoe Delacroix fungeerde als leermeester voor Van Gogh en een cruciale rol speelde in diens artistieke ontwikkeling. Het werk zal dan ook een belangrijke plek innemen in de tentoonstelling Van Gogh aan het werk, waarmee het Van Gogh Museum in mei 2013 heropent.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links