Amsterdam, 5 september 2012

Kunstroute 'Van Gogh Mile' markeert tijdelijke verhuizing Van Gogh Museum naar Hermitage Amsterdam

Blijf maar altijd veel wandelen & veel van de natuur houden, want dat is de ware manier om de kunst meer & meer te leeren begrijpen! De schilders begrijpen de natuur & hebben ze lief & leeren ons zien. - Vincent van Gogh

Stichting Artery en het Van Gogh Museum realiseren gezamenlijk het kunstproject Van Gogh Mile, een bijzondere wandelroute die begint op het Museumplein en eindigt bij de Hermitage Amsterdam. De route, ontworpen door kunstenaar Henk Schut, begeleidt bezoekers op inspirerende wijze op weg naar de tijdelijke behuizing van het Van Gogh Museum in de Hermitage Amsterdam. Met de stad Amsterdam als decor prikkelt Schuts werk in de openbare ruimte de zintuigen van de wandelaars met geluidskunstwerken, virtuele verschijningen, beeld en tekst, geïnspireerd op de brieven van Vincent van Gogh (1853–1890). Een rode lijn, gespannen op circa vijf meter hoogte, geeft richting aan de 2,2 kilometer lange route en verbindt fysiek het Van Gogh Museum met de Hermitage Amsterdam. De wandeling duurt circa 30 minuten en is te lopen vanaf 29 september 2012 tot en met 25 april 2013. De Van Gogh Mile is mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van het VSBfonds en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Van Gogh Mile

Dit kunstwerk van 2.2 kilometer wordt in de openbare ruimte gecreëerd en zal gedurende de zeven maanden dat het Van Gogh Museum in de Hermitage verblijft voortdurend evolueren. De brieven die Vincent van Gogh schreef aan zijn broer Theo inspireerden Henk Schut tot het maken van de Van Gogh Mile, zoals Van Gogh werd geïnspireerd door bijvoorbeeld Rembrandt. Door het publiek, maar ook hedendaagse kunstenaars te confronteren met het werk en de brieven van Van Gogh en hun te vragen om deze reactie te delen wordt inspiratie doorgegeven. De Van Gogh Mile is een drieluik dat bestaat uit De Rode Lijn, geluidsinstallaties en de Van Gogh Mile App. Deze lagen geven verschillende dimensies van hetzelfde beeld. Samen laten zij zien hoe thema’s die Vincent in zijn brieven beschrijft nog steeds actueel kunnen zijn.

De Rode Lijn
De Rode Lijn, het meest spannende beeld van het kunstwerk, wordt op vijf meter kris kras door de stad gespannen en verbindt fysiek het Van Gogh Museum met de Hermitage Amsterdam. De lijn verwijst naar anders kijken, het perspectivisch raam dat Van Gogh gebruikte om de werkelijkheid af te kaderen voor zijn werk, het trekt de blikken van wandelaars omhoog en laat hen zo op een andere manier naar de stad kijken. Schut ziet De Rode Lijn ook als een manier van het doorgeven van inspiratie, van kunstenaar op kunstenaar. Hij zal daarom aanvullend hedendaagse kunstenaars benaderen om specifiek geselecteerde fragmenten uit de brieven van Van Gogh te beantwoorden. Zo zet ook Schut de rode lijn van inspiratie voort. Het wandelende publiek kan op haar beurt reageren op deze fragmenten via de social media door ze te delen met bijvoorbeeld hun vrienden op Facebook. Schut zal gedurende de gehele periode kunstenaars benaderen.

Geluidsinstallaties
Op meerdere punten langs de route laten geïsoleerde geluidswerken een nieuwe werkelijkheid klinken alsof Van Gogh zich ‘rechtstreeks’ richt tot zijn publiek, als gids voor de reis. De wandelaar kan op het Museumplein, de Vijzelstraat, het Amstelveld en de Magere Brug luisteren naar fragmenten uit de brieven van Van Gogh. Uiteindelijk komen al deze fragmenten samen op de binnenhof van de Hermitage Amsterdam waar deze uitgebreid te beluisteren zijn met op de achtergrond het geluid van de klokkentorens van Amsterdam. Deze geluidswereld maakte ook onderdeel uit van Van Goghs wandelingen in Amsterdam.

Van Gogh Mile App
De Van Gogh Mile App opent een alternatieve wereld voor de wandelaars, waar realiteit en fictie zich met elkaar vermengen. Hiermee gebruikt Schut hedendaagse multimedia technieken om op een andere manier de ruimte waarin wij ons begeven te beleven. Op smartphone en tablets zijn landschappen te zien in Amsterdam, wordt het nacht op klaarlichte dag en verandert het Museumplein in een zee van zonnebloemen. Vier filmpjes van 1 minuut nemen de wandelaar mee in de belevingswereld van Van Gogh met bijvoorbeeld een ontmoeting met het werk zijn grote voorbeeld Rembrandt. Met de app kan de bezoeker zijn ervaringen online delen met vrienden om zo de inspiratie van kunst door te geven. De Van Gogh Mile App kan overal gratis gedownload worden. Op het Museumplein bij de Museumticketshop en bij de Hermitage Amsterdam is gratis wifi beschikbaar.

Biografie
Henk Schut (1957) is een multidisciplinaire beeldend kunstenaar, regisseur en ontwerper. Zijn veelzijdigheid biedt hem de vrijheid van de ene naar de andere discipline te bewegen en te komen tot nieuwe combinaties. Kenmerkend voor zijn werk is de gebondenheid aan en het gebruik van de locatie. Hij was artistiek leider van de theatergroep DOGTROEP (2004 tot 2008), regisseur van grote internationale opera’s en ontwierp installaties voor uiteenlopende gezelschappen zoals, de Royal Opera House in Londen en de Bayerische Staats Opera in München. Hij werd in 1992 genomineerd voor de Laurence Olivier Award voor het ontwerp van Inscape (Royal Opera House, Covent Garden) en voor de moderne opera The Dancer Hotoke. In 1996 kreeg hij de Barclays New Stages Award voor Vesalius, a Requiem.

Van Gogh Museum tijdelijk naar de Hermitage Amsterdam
Van 29 september 2012 tot en met 25 april 2013 verhuist het Van Gogh Museum tijdelijk naar de Hermitage Amsterdam. Speciaal voor deze periode wordt in de Keizersvleugel van de Hermitage Amsterdam de presentatie Vincent. Het Van Gogh Museum in de Hermitage Amsterdam ingericht. Circa 75 schilderijen van Van Gogh, een selectie van zijn brieven, werken op papier en objecten worden zodanig gepresenteerd dat de bezoeker de persoonlijke zoektocht van Vincent van Gogh (1853-1890) naar de kern van zijn kunstenaarschap kan volgen.

Van Gogh Mile. Foto: Martijn van den Dobbelsteen

De Van Gogh Mile wordt eind september gelanceerd.

www.artery.nl

www.henkschut.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Persvoorlichting van het
Van Gogh Museum: T + 31 (0)20 570 52 92, e-mail pressoffice@vangoghmuseum.nl.

https://www.facebook.com/VanGoghMuseum
https://twitter.com/vangoghmuseum
https://plus.google.com/+VanGoghMuseum

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links