Amsterdam, 9 augustus 2012

'Vincent. Het Van Gogh Museum in de Hermitage Amsterdam'. Eigenzinnige keuzes van een wereldberoemd kunstenaar

Van 29 september 2012 tot en met 25 april 2013

Het tijdelijke gastverblijf van het Van Gogh Museum, dat wegens renovatie tot 1 mei 2013 gesloten is, in de Hermitage Amsterdam biedt de kans om de werken van Vincent van Gogh (1853-1890) op geheel nieuwe wijze te ontdekken. De presentatie Vincent toont de intrigerende zoektocht van de kunstenaar tijdens zijn kunstenaarschap. In een periode van 10 jaar ontwikkelde de autodidact Van Gogh zich van een beginneling tot een waar kunstenaar met een geheel eigen stijl en signatuur die hem tot op de dag van vandaag wereldberoemd hebben gemaakt. Dit wordt in de Hermitage Amsterdam zichtbaar gemaakt aan de hand van circa 75 belangrijke schilderijen, een selectie brieven, werken op papier en objecten uit de collectie van het Van Gogh Museum. Met topstukken zoals Zonnebloemen (1889), De slaapkamer (1888), Amandelbloesem (1890), De aardappeleters (1885) en Het gele huis (1888) maar ook minder bekende werken van Van Gogh wordt zijn zoektocht aan de hand van zijn eigen thema’s in beeld gebracht.

Vincent van Gogh stelde zich tijdens zijn relatief korte loopbaan als kunstenaar voortdurend nieuwe doelen. Hij verdiepte zich met een bijzondere daadkracht in alle facetten van de kunst, onder meer in de schildertechnische kanten van het vak en alle stijlen die hij op zijn pad tegenkwam. Deze veelomvattende zoektocht was nodig om uiteindelijk tot een eigen manier van schilderen te komen en zijn eigen thema’s uit te kiezen. In tegenstelling tot het wijdverbreide beeld van Van Gogh als impulsieve creatieveling, was hij in werkelijkheid een doelgerichte man die altijd voor ogen had waar hij heen wilde. Hij tekende of schilderde niet lukraak wat in hem opkwam; elke tekening, elk schilderij was een weloverwogen poging om een stap vooruit te komen. Een aantal van de doelen die Van Gogh zich stelde wordt in beeld gebracht in Vincent. Het Van Gogh Museum in de Hermitage Amsterdam.

Oefening baart kunst
Van Gogh noemde zijn schilderijen meestal ‘studies’. Daarmee gaf hij aan dat ze bedoeld waren als een poging om een bepaald technisch aspect of een motief onder de knie te krijgen. Zo heeft hij een reeks van tekeningen gemaakt van handen van boeren die dienden ter voorbereiding op zijn meesterproef het befaamde schilderij De aardappeleters (1885). Ook in Frankrijk experimenteerde hij met nieuwe technieken. Zelfs in de laatste maand van zijn leven bestudeerde hij in een schilderij als Korenaren (1890) het motief om het als achtergrond te gebruiken in een portret. Oefenen en experimenteren bleef Van Gogh altijd doen, want een kunstenaar was in zijn ogen nooit volleerd: 'Ik maak steeds wat ik nog niet kan om het te leeren kunnen.’

Een eigen stijl
In de korte tijd dat hij werkzaam was als kunstenaar experimenteerde hij met allerlei stijlen om tot een uiterst persoonlijke stijl en toets te komen waarmee hij uiteindelijk wereldberoemd zou worden. In de verschillende fases van zijn kunstenaarschap liet hij zich inspireren door andere kunstenaars. Zo werd hij in Parijs beïnvloed door de stijl van de impressionisten en pointillisten, maar laat het werk Montmartre: achter de Moulin de la Galette (1887) goed zien dat hij uiteindelijk een eigen manier van schilderen koos.

Het effect van kleur
Van Gogh was altijd bezig met het effect van zijn kleurgebruik in tekeningen en schilderijen. In schilderijen zoals Kweeperen, citroenen, peren en druiven (1887) maar ook Zonnebloemen (1889) onderzocht hij de verschillende gradaties van één kleur. In andere schilderijen liet hij bepaalde kleuren met elkaar een dialoog aangaan, alles ten behoeve van een overtuigende expressie. Mooie voorbeelden hiervan zijn de schilderijen De stoel van Gauguin (1888) en Irissen (1890). Hij raakte er steeds meer van overtuigd dat kleur ook uit zichzelf iets uitdrukt. Het was voor hem het ideale middel om een gevoel of sfeer mee weer te geven.

Boerenschilder
Het boerenleven was in Van Goghs visie verbonden met eenvoud, eeuwigheid en wedergeboorte. Het thema speelde gedurende zijn gehele kunstenaarschap een belangrijke rol, met name in de perioden dat hij in Nuenen en de Provence verbleef. In 1885 schreef hij zijn broer Theo 'Als ik zeg dat ik een boerenschilder ben, is dat werkelijk zoo.'. Daarmee trad hij in de voetsporen van Jean-François Millet, de meester van het boerengenre.

Met het oog op Japan
De Japanse kunst was van grote invloed op Van Gogh: zowel de onderwerpen als de compositorische en stilistische principes werden een belangrijke inspiratiebron voor hem. In 1888 zou hij vanuit Arles zelfs aan Theo schrijven: ‘Al mijn werk berust enigszins op japonaiserieën.’. Bij zijn eerste kennismaking met de Japanse prentkunst maakte hij kopieën van beroemde prenten zoals Brug in de regen (1887) van Hiroshige maar al snel verwerkt hij typische Japanse elementen zoals perspectief en kleurgebruik in zijn eigen stijl. Dit is goed te zien in schilderijen zoals De oogst (1888) en De brug van Langlois (1888).

Het moderne portret
In Auvers schreef Van Gogh: ‘Wat me het meeste, veel en veel meer dan al het andere, in mijn beroep boeit – dat is het portret, het moderne portret.’ Hij streefde ernaar in portretten de geest van zijn tijd tot uitdrukking te brengen, waarbij de uitvoering ook nog eens heel expressief was, zoals Van Gogh eigen was. In het begin van zijn carrière was Van Gogh vooral bezig met hoe hij ‘koppen’ van mensen zou weergeven. Dit is terug te zien in de vele studies die hij van hen maakte. Langzaam maar zeker veranderden Van Goghs ideeën over het portret. Hij wilde in Arles ‘moderne portretten’ maken, waarin het temperament van zijn model tot zijn recht kwam. Voorbeelden hiervan zijn De zoeaaf (1888) en Portret van Camille Roulin (1888).

De rijke natuur
In Van Goghs persoonlijke leven en in zijn kunst speelde de natuur een zeer belangrijke rol. De natuur gaf hem veel kracht en rust. Doordat Van Gogh het begrip natuur breed opvatte was die voor hem altijd dichtbij. Hij schilderde overwoekerde tuinen, bloeiende boomgaarden en eindeloze korenvelden. Ook de mens is daarin nooit ver weg. Hij streefde naar een eigen, doorvoelde visie op de natuur: soms diepgaand en aan religie grenzend, soms vrolijk en licht.

Combinatie met impressionistische favorieten uit de Hermitage
Tegelijk met het verblijf van het Van Gogh Museum is in de Hermitage Amsterdam tot en met 13 januari 2013 de tentoonstelling Impressionisme: sensatie & inspiratie. Favorieten uit de Hermitage te zien. Deze combinatie van Van Gogh met veel belangrijke tijdgenoten biedt een uniek overzicht van belangrijke negentiende-eeuwse Franse schilderkunst.

Renovatie
Het Van Gogh Museum verhuist van 29 september 2012 t/m 25 april 2013 naar de Hermitage Amsterdam vanwege de noodzakelijke renovatie van het museumgebouw aan het Museumplein. Het gebouw sluit dan tijdelijk voor publiek. De samenwerking met de Hermitage Amsterdam geeft het Van Gogh Museum de kans om de eigen collectie zichtbaar te houden in Amsterdam voor de vele bezoekers. In mei 2013 opent het Van Gogh Museum weer met de jubileumtentoonstelling Van Gogh aan het werk. Daarmee wordt gevierd dat in 2013 het museum 40 jaar bestaat.

Publicatie
Bij de presentatie in de Hermitage Amsterdam verschijnt de rijk geïllustreerde publicatie Vincent door Leo Jansen en Renske Suijver, met een bijdrage van Ann Blokland, € 19,95. Ook in het Engels en Frans verkrijgbaar.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie zie www.vangoghmuseum.nl of neem contact op met de afdeling Persvoorlichting van het Van Gogh Museum: T + 31 (0)20 570 52 92, e-mail pressoffice@vangoghmuseum.nl.

Afbeeldingen 
Afbeeldingen downloaden via de beeldbank op www.vangoghmuseum.nl/pers
beeldbank Vincent. Het Van Gogh Museum in de Hermitage Amsterdam
inlognaam: vangogh en wachtwoord: vincent1890

Persopening 
De persopening van Vincent. Het Van Gogh Museum in de Hermitage Amsterdam is op 28 september.

Hermitage Amsterdam
pressoffice@hermitage.nl, T +31 (0)20 530 87 55, www.hermitage.nl/pers
     

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links