Nieuwe Van Gogh biografie

Vincent van Gogh, De biografie - Prometheus17 oktober 2011

Vandaag verscheen bij Random House een nieuwe biografie over Vincent van Gogh: Van Gogh: The Life. Tegelijkertijd verscheen bij Prometheus de Nederlandse vertaling: Vincent van Gogh, De biografie. De auteurs Steven Naifeh en Gregory White Smith hebben 10 jaar gewerkt aan deze biografie.


De auteurs hebben gebruik gemaakt van alle beschikbare Van Gogh-documentatie, relevante literatuur en archieven. Ook hebben ze veelvuldig een beroep gedaan op de kennis van Van Gogh-specialisten wereldwijd. Wegens zijn positie als vooraanstaand kenniscentrum heeft het Van Gogh Museum aan dit alles een aanzienlijke bijdrage geleverd. Bovendien hebben twee medewerkers van het museum de eerste versie van het manuscript van commentaar voorzien.

Interessante nieuwe gezichtspunten
De verschijning van deze biografie levert een belangrijke bijdrage aan de kennis over leven en denken van Vincent van Gogh, met interessante nieuwe gezichtspunten.

De biografie biedt een nieuwe visie op het leven, het karakter en de drijfveren van Vincent van Gogh. Ook geven de auteurs een nieuwe verklaring van de doodsoorzaak van de kunstenaar: er zou sprake zijn van doodslag of moord in plaats van zelfmoord, zoals tot nu toe werd verondersteld.

Geen zelfmoord maar doodslag?
Na analyse en interpretatie van alles wat over Van Goghs dood bekend is, komen Naifeh en Smith tot de conclusie dat de kogel die Van Gogh fataal werd niet door hemzelf werd afgevuurd, maar door een tweede persoon. Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat  er sprake was van zelfmoord; die zelfmoord werd een van de meest mythische in de (kunst)geschiedenis.
Leo Jansen, conservator van het Van Gogh Museum: “Deze nieuwe visie op de doodsoorzaak van Van Gogh is natuurlijk opzienbarend en zal aanleiding geven tot veel discussie. Rondom de zelfmoord van Van Gogh hebben altijd vragen bestaan, over zulke elementaire dingen als de plaats van het onheil en waarom Van Gogh uitgerekend tóen tot zelfmoord besloot. Ook is het wapen nooit gevonden. Naifeh en Smith hebben het bestaande materiaal opnieuw onder de loep genomen en veronderstellen dat twee jongens betrokken waren bij een (verder onduidelijk) incident dat tot het fatale schot leidde. Die interpretatie is interessant, maar nog altijd blijven meerdere vragen open die op hun beurt nadere beantwoording vragen; zo zou(den) de dader(s) Van Goghs schilderspullen, die nooit zijn gevonden, na het ongeluk hebben verdonkeremaand, maar dat maakte de situatie juist méér verdacht. Het Van Gogh Museum vindt het al met al voorbarig op dit moment zelfmoord als doodsoorzaak terzijde te schuiven.”

Van Gogh: The Life, Steven Naifeh en Gregory White Smith, Random House, $40.00, ISBN: 978-0-375-50748-9

Vincent van Gogh, De biografie
, Steven Naifeh en Gregory White Smith, Prometheus. Introductieprijs: de eerste drie maanden: €39,90, daarna €49,90 ISBN: 978 90 351 3147 7
www.uitgeverijprometheus.nl

Bekijk de special van 60 minutes (CBS news)
.
Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links