Hoogtepunten uit De Mesdag Collectie

De Mesdag Collectie

Maite van Dijk, Renske Suijver e.a.
120 pagina’s, 100 illustraties
Nederlands, Engels,
paperback, € 19,95
Van Gogh Museum Publicaties, 2011
ISBN 978 90 79310 26 5

Dit boek is verkrijgbaar in de online shop
Bekijk enkele pagina’s uit het boek
De Mesdag Collectie in Den Haag bewaart de unieke kunstcollectie van Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje. In de tweede helft van de negentiende eeuw bracht dit Haagse kunstenaarsechtpaar een belangwekkende collectie schilderijen, tekeningen en kunstnijverheid bijeen.

Mesdag, zelf een gevierd schilder van de Haagse School, had een grote voorliefde voor studies en schetsmatige schilderijen, waarin de hand van de maker duidelijk te zien was. Ook had hij een goed oog voor kwaliteit en vakmanschap, waarvan zijn verzameling Japanse sierkunst en keramiek van Theodoor Colenbrander sprekende voorbeelden zijn.

De Mesdag Collectie is met name beroemd om de verzameling Franse meesterwerken van de School van Barbizon, een van de grootste en belangrijkste ter wereld, en zijn indrukwekkende collectie schilderijen, aquarellen en tekeningen van de Haagse School.
In dit rijk geïllustreerde boek zijn de hoogtepunten uit De Mesdag Collectie samengebracht. Deze meesterwerken en de verschillende deelcollecties worden in de essays toegelicht. 
                                                                                           

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links