Vaas met bloemen Vaas met bloemen bekijk vergroting

Symbolisme

De kunstenaars van het Symbolisme, een stroming aan het eind van de negentiende eeuw, richtten zich op het subjectieve terrein van de geest. Dit plaatste hun werk lijnrecht tegenover het objectieve realisme van het Impressionisme. Schilders als Odilon Redon, Puvis de Chavannes en Paul Gauguin vertrouwden op de zeggingskracht van kleur, exotische symbolen en sterke contourlijnen om een diepere werkelijkheid uit te drukken. Door de nadruk op emotie en persoonlijke belevingswereld beschouwt men het Symbolisme als voorloper van de 20ste-eeuwse kunst. Ook in een aantal werken van Van Gogh is een expressief gebruik van kleur en lijn te zien; in die zin zou je zijn werk bijna Symbolistisch kunnen noemen.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links