De Seine bij Courbevoie De Seine bij Courbevoie bekijk vergroting

Salon des Indépendants

Het conservatieve selectiebeleid van de Salon was een voortdurende bron van frustratie voor impressionistische en neo-impressionistische kunstenaars. Reden voor Henri-Edmond Cross, Paul Signac, Georges Seurat en anderen om in 1884 de Société des Artists Indépendants op te richten. De bedoeling van dit genootschap was vernieuwing te stimuleren en de contacten met de kunstkritiek en het publiek voor alle kunstenaars te verbeteren. Daartoe werd jaarlijks een tentoonstelling georganiseerd, Salon des Indépendants genaamd, waar iedere kunstenaar die wilde deelnemen werd toegelaten. Door het groeiende aanzien van deze en andere onafhankelijke exposities brokkelde de betekenis van de officiële Salon aan het einde van de negentiende eeuw langzaam maar zeker af.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links