Alle brieven van Vincent van Gogh worden in het Chinees vertaald

Chinese vertaling van Van Goghs brieven verschijnt in 2013.

1 september 2011

Vandaag ondertekenden Wang Lixiang, president van het Shanghai Fine Arts Publishing House en Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum, in aanwezigheid van wethouder van Amsterdam Carolien Gehrels, en Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, het contract voor de Chinese vertaling van de meer dan 900 brieven van en aan Vincent van Gogh. De ondertekening vond plaats in het Nederlandse paviljoen op de Beijing Bookfair, waar Nederland country of honour is.

“De wereldwijde interesse voor de kunstenaar en persoon Vincent van Gogh is overweldigend. De wens van een Chinese uitgever om de volledige brieveneditie, zoals wij die samen met het Huygens instituut in 2009 publiceerden, voor Chinese lezers toegankelijk te maken ervaren wij als een groot voorrecht”, aldus Axel Rüger. “Cultuur en literatuur verbinden mensen over de hele wereld”, benadrukt Rüger.

Chinese vertaling

De 6-delige boekuitgave van de brieven van Van Gogh zal in 2013 in het Chinees verschijnen. Deze Chinese vertaling zal, in nauwe samenwerking met het Van Gogh Museum, voorbereid en uitgegeven worden door het Shanghai Fine Arts Publishing House en komt tot stand met steun van het Nederlands Letterenfonds.

Boekenbeurs van Beijing

Nederland is country of honour  tijdens de boekenbeurs van Beijing die gehouden wordt van 31 augustus tot en met 4 september, een van de snelst groeiende boekenbeurzen ter wereld. Meer dan 20 Nederlandse auteurs en illustratoren, waarvan boeken reeds in het Chinees zijn vertaald, geven lezingen en workshops en gaan in gesprek met Chinese lezers. Speciale aandacht zal er zijn voor kinder- & jeugdliteratuur, het Nederlandse stripverhaal, het werk van diplomaat en sinoloog Robert van Gulik, boeken over Nederlandse vormgeving en architectuur en de brieven van Vincent van Gogh. Het Van Gogh Museum heeft voor het Nederlandse paviljoen een presentatie gemaakt over het leven en werk van Van Gogh met speciale aandacht voor zijn schrijverschap en het onderzoek naar zijn brieven. Het ontwerp van het Nederlandse paviljoen is van Ira Koers en Roelof Mulder.

www.vangoghletters.org


Van Gogh's letters
Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links