Postimpressionisme

Onder de mangobomen op Martinique
Postimpressionisme
De postimpressionisten, een groep kunstenaars aan het einde van de negentiende eeuw waartoe onder meer Cézanne, Seurat, Redon, Gauguin en Van Gogh worden gerekend, hadden geen duidelijke stijlkenmerken of onderwerpen gemeen. Velen van hen experimenteerden met de technieken van het Impressionisme, maar vonden deze stijl uiteindelijk niet bevredigend. Waar de impressionisten vluchtig licht en kleur schilderden, speurden de postimpressionisten naar onderliggende structuren of kleurharmonieën. Zij brachten stromingen als het Pointillisme, Kubisme, Expressionisme en Symbolisme voort. Hun experimenten vormden een overgang naar kunst waarin emotie zwaarder telt dan objectieve werkelijkheid. De postimpressionisten worden dan ook beschouwd als de voorlopers van de moderne kunst.
Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links