Vincent. Het Van Gogh Museum in de Hermitage Amsterdam

29 september 2012 - 25 april 2013 

Het gastverblijf van het Van Gogh Museum in de Hermitage Amsterdam biedt de kans om de werken van Van Gogh op een nieuwe manier te presenteren. Bewonder de werken van Van Gogh uit onze collectie in een nieuwe context. Ruim 75 schilderijen, een selectie brieven, werken op papier en objecten worden zo tentoongesteld dat de persoonlijke zoektocht gevolgd kan worden van Vincent van Gogh naar de kern van zijn kunstenaarschap.

Van Gogh moves

Vincent van Gogh (1853-1890), Zonnebloemen, 1889, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Vincent van Gogh (1853-1890), Amandelbloesem, 1890, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Veel topstukken zoals Zonnebloemen, De slaapkamer, Amandelbloesem, De aardappeleters en Het gele huis worden getoond in verrassende combinaties van vroegere en latere werken. Ontdek de kunstzinnige drijfveren van Van Gogh: soms werd hij geboeid door de schildertechnische kanten van het vak, zoals het effect van kleur en het creëren van een eigen stijl. Of hij verdiepte zich in specifieke onderwerpen, zoals het boerenleven, moderne portretten of de natuur. 
Deze artistieke ideeën, die voor hem leidend waren, vormen de basis van de presentatie

 
Voorwerpen en brieven

Uniek zijn de brieven, tekeningen en objecten, zoals een gipsen paardje van Van Gogh zelf, die vanwege hun kwetsbaarheid zelden getoond worden. Geen enkele andere kunstenaar ter wereld schreef zo veel rijk geïllustreerde brieven als Vincent van Gogh, waardoor we ons een goed beeld kunnen vormen van zijn drijfveren en dilemma’s. Maar ook van wat er zich afspeelde in zijn dagelijkse leven. De voorwerpen en een selectie van zijn brieven maken de herinnering aan zijn werk- en leefwijze sterk voelbaar in deze presentatie.

Vincent van Gogh (1853-1890), Het gele huis ('De straat'), 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)Thema’s van de kunstenaar
Van Goghs artistieke ontwikkeling loopt in zeven thema’s door de presentatie. Ontdek waar zijn fascinatie voor deze thema’s vandaan kwam en welke betekenis hij ze gaf in de werken. Objecten van de kunstenaar zelf, zoals een vaas en een gipsmodel, geven de presentatie nog meer persoonlijke kleur.
Lees meer over de thema's en bekijk de video's.

Volg Van Gogh op zijn pad
In de presentatie volg je Van Gogh op zijn pad en doorgrond je wat hem als kunstenaar dreef. Er is veel om uit te putten: in tien jaar tijd schiep hij een omvangrijk oeuvre, met diverse stijlen en technieken. Nu weten we dat hij deze onderwerpen bewust koos, passend bij zijn visie op het bestaan. Alleen door doelgericht te werken aan de verfijning van zijn techniek veroverde hij een vooraanstaande plaats in de kunstgeschiedenis.

Publicatie
Bij de presententatie in de Hermitage verschijnt de rijk geïllustreerde publicatie Vincent door Leo Jansen en Renske Suijver, met een bijdrage van Ann Blokland, € 19,95. Ook in het Engels en Frans verkrijgbaar.

Uniek overzicht van 19de-eeuwse schilderkunst
Tegelijk met het verblijf van het Van Gogh Museum is in de Hermitage Amsterdam tot en met 27 januari 2013 de tentoonstelling Impressionisme: sensatie & inspiratie. Favorieten uit de Hermitage  te zien. Deze combinatie van Van Gogh met veel belangrijke tijdgenoten als Monet, Renoir en Pissarro biedt een onvergelijkbaar overzicht van de 19de-eeuwse Franse schilderkunst. 

Logo ThalysThalys is partner van Vincent. Het Van Gogh Museum in de Hermitage Amsterdam

Logo Canal Company

Canal Company is preferred partner van het Van Gogh Museum.


Logo I amsterdam

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links