Illusie en werkelijkheid

Illusie en realiteitGabriel P. Weisberg e.a.
224 pagina's, 210 illustraties
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Zweeds, Fins,
hardcover, € 34,95
Van Gogh Museum, Amsterdam/Ateneum Art Museum/Finnish National Gallery, Helsinki/Mercatorfonds, Brussel, 2010
Co-uitgever: Belser Verlag (Duits)
Distributie:  DAP (Engels), Actes Sud (Frans)
ISBN 978 90 6153 939 1


Dit boek is verkrijgbaar via www.mercatorfonds.be


From the opening pages through the grandiose 50-page color-plate section –  all the paintings in the exhibition are sensitively recombined in pairs –  the catalogue enables an unusual visual engagement with the works, beautifully reproduced and generously sized.

19thc-artworldwide.org, 30 mei 2011
 

Het naturalisme bereikte in de tweede helft van de negentiende eeuw een hoogtepunt. Kunstenaars in geheel Europa en de Verenigde Staten wilden het menselijk leven niet meer alleen in een geïdealiseerde vorm laten zien. Men wilde nadrukkelijk de noden van de ‘gewone’ man en de hardheid van het dagelijkse bestaan verbeelden.

Hyperrealistische afbeeldingen op groot formaat van het alledaagse leven van arbeiders en boeren kenmerken de naturalistische schilderkunst. Dit was een reactie op de economische, sociale en culturele veranderingen die optraden als gevolg van industrialisatie en verstedelijking waardoor veel individuen ontworteld raakten. De kunstenaars toonden de gevolgen: de armoede en het sociale onrecht, de politieke strubbelingen door de slechte arbeidsomstandigheden in de fabrieken, en daartegenover de opleving van het geloof en de opkomst van het onderwijs voor iedereen.

Dit is het eerste boek over het naturalisme in al zijn facetten. De auteurs leggen de verbanden bloot tussen de verschillende kunstvormen die doordrongen raakten van de naturalistische thematiek: de schilderkunst, de fotografie, de film, het theater en de literatuur. Illusie en werkelijkheid biedt een unieke en vaak onverwachte kijk op de wijze waarop naturalistische kunstenaars de snelle en ingrijpende veranderingen van hun tijd probeerden te begrijpen. Hun visies zouden naderhand de modernistische kunst diepgaand beïnvloeden.

Illusie en werkelijkheid ontving de prijs voor De Best Vormgegeven Boeken in Vlaanderen 2011.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links