Van Gogh Museum jaarverslagen

Ieder jaar beschrijft het Van Gogh Museum zijn beleid en activiteiten van de voorafgaande periode in een jaarverslag.

Jaarverslag 2012
Voor het Van Gogh Museum stond 2012 vooral in het teken van On the move. Eind september verhuisden we naar de Hermitage Amsterdam met als doel om in zeven maanden tijd de noodzakelijke renovatie van ons gebouw aan het Museumplein te realiseren. Onze activiteiten in 2012 waren dan ook niet alleen gericht op de programmering, maar ook op de renovatie en de daaruit vloeiende uithuizing.

In dit digitale jaarverslag 2012 doen we verslag van alle mijlpalen en bijzonderheden in boekjaar 2012, omkleed met illustraties, foto’s, persberichten en een paar video's. Vaste onderdelen zoals de Financiële Verslaglegging 2012, vindt u terug in het linkermenu en zijn te downloaden of te printen.

Van Gogh Museum jaarverslag 2012

Jaarverslagen eerdere jaren

De jaarverslagen van voorgaande jaren bevatten onder andere een inhoudelijk en een financieel jaaroverzicht, een Engelse samenvatting en foto's van het museum:

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links