Missie en strategie

Het Van Gogh Museum maakt het leven en werk van Vincent van Gogh en de kunst van zijn tijd toegankelijk voor zo veel mogelijk mensen om hen te verrijken en te inspireren.

Het Van Gogh Museum vervult zijn missie door:

  • het verwerven, beheren en behouden van verzamelingen van werk van Vincent van Gogh en westerse kunst uit de periode van circa 1830 tot 1914
  • een actief onderzoeks- en publicatieprogramma, gebaseerd op deze verzamelingen
  • een programma van tentoonstellingen in het museum en elders dat de reikwijdte en aantrekkingskracht van de vaste presentaties vergroot en versterkt;
  • een educatief programma dat tegemoet komt aan de behoeften van een breed publiek.
     

Strategisch plan

Dit strategisch plan geeft in hoofdlijnen de richting aan die het Van Gogh Museum wil inslaan en biedt voor de periode 2014 - 2017 een leidraad voor het beleid en de activiteiten van het museum.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links