Lesmateriaal Illusie en werkelijkheid'

 

Naturalisme
Aan het einde van de 19de eeuw waren er grote overeenkomsten te vinden in het werk van een groot aantal kunstenaars uit Europa en Amerika. Hun schilderijen gaven een realistische weergave van de werkelijkheid en behandelden eigentijdse, maatschappelijke onderwerpen. Regelmatig gebruikten ze foto’s om de werkelijkheid nog dichter te kunnen benaderen.
Léon-Augustin Lhermitte, Het hooien, 1887, Van Gogh Museum, Amsterdam. Aangekocht met steun van de Vincent van Gogh Stichting
Deze kunstenaars waren in hun eigen tijd zeer populair, maar raakten daarna in de vergetelheid. Tegenwoordig rekent men ze tot een stroming die naturalisme wordt genoemd.

In West-Europa leerde het grote publiek de naturalistische werken vooral kennen in Parijs, op de tentoonstellingen van de Salons. De waardering ervoor nam in de loop der jaren echter sterk af. De kunstenaars van de avant-garde stromingen, zoals bijvoorbeeld het impressionisme, zijn tegenwoordig veel bekender dan de
academische kunstenaars die in de 19de eeuw bewonderd werden. In de docentenhandleiding Illusie en werkelijkheid wordt het naturalisme vanuit verschillende invalshoeken onder de aandacht gebracht.

Gratis docentenhandleiding
Illusie en werkelijkheid is gericht op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De handleiding is beschikbaar in het Nederlands en Engels en bevat:

  • diverse suggesties voor opdrachten
  • achtergrondinformatie over het naturalisme, met aandacht voor de naturalistische literatuur, schilderkunst, fotografie en film, en voor de verschillende thema’s die in de naturalistische schilderkunst voorkomen
  • alle praktische informatie die u nodig heeft voor het reserveren van een museumbezoek.

 
Downloads
Nederlandse handleiding Illusie en werkelijkheid (pdf, 2,5 mb)
Engelse handleiding Illusions of reality (pdf, 2,5 mb)

Let op: de tentoonstelling Illusie en werkelijkheid is inmiddels afgelopen.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links