Restauratie van De slaapkamer gereed

Resultaten tot en met 19 september te zien in presentatie Slaapkamergeheimen

3 september 2010

De slaapkamer, één van de meest geliefde werken uit het oeuvre van Vincent van Gogh, is de afgelopen zes maanden gerestaureerd. Tot en met 19 september is het werk te zien in de presentatie Slaapkamergeheimen waarin uitvoerig uitleg wordt gegeven over de resultaten en over het restauratieproces.

Zo zijn er sporen gevonden die aantonen dat de muren van het schilderij oorspronkelijk lila van kleur waren in plaats van blauw. Ook zijn door het verwijderen van de vergeelde vernislaag bijzondere details aan het licht gekomen. Zo is in de vloer het binnenvallende licht te zien dat door de iets geopende luiken komt en zijn er sporen van inkt van krantenletters gevonden in de rode beddensprei en op het bed.

Vincent van Gogh (1853-1890), De slaapkamer, 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)Resultaat
De slaapkamer is de afgelopen maanden millimeter voor millimeter aangepakt. Voor de restaurator bleek het een ware ontdekkingstocht. Het verwijderen van oude vergeelde vernislagen en retouches leverde een schilderij op met frissere en intens heldere kleuren. Grote kleurvlakken werden egaler en brachten de rust terug die Van Gogh wilde uitdrukken in De slaapkamer. In een brief aan Theo schrijft hij “Maar de kleur moet het hier doen en moet hier rust of slaap in het algemeen suggereren door in zijn vereenvoudiging meer stijl te geven aan de dingen. Enfin, het zien van dit schilderij moet rust geven aan het hoofd, of liever gezegd aan de verbeelding”. In een brief aan Paul Gauguin schrijft hij “Ik heb een absolute rust willen uitdrukken met al die verschillende tonen”.

Verkleuring
Uit de restauratie is naar voren gekomen dat sommige kleuren in het schilderij voor altijd veranderd zijn. Aan de rand van het werk en onder oude vullingen en retouches zijn sporen gevonden van kleuren zoals ze vroeger waren. Deze kleuren zijn op die plaats behouden gebleven omdat zij minder blootgesteld zijn aan het licht. Zo waren bijvoorbeeld de wanden en deuren oorspronkelijk lila van kleur. Van Gogh schreef hier over in zijn brieven. Tijdens het restaureren zijn nu ook sporen gevonden die dit bevestigen. Het Van Gogh Museum zal in de toekomst meer onderzoek gaan doen naar verkleuringen in de schilderijen van Vincent van Gogh.

Blog
De restauratie is de afgelopen maanden te volgen geweest via de blog www.vangoghmuseum.nl/slaapkamergeheimen. Ook de afronding van de restauratie is hierop te volgen.

Op reis
Vanaf 1 oktober 2010 is het schilderij in Japan voor de tentoonstelling Van Gogh: The adventure of becoming an artist die is samengesteld door het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links