De brieven van Vincent van Gogh

Vincent van Gogh was niet alleen een baanbrekend schilder maar ook een  fervent briefschrijver. Hij liet de wereld een van de meest intrigerende en veelzijdige kunstenaarscorrespondenties na die we kennen. Het Van Gogh Museum heeft verschillende boeken over de brieven gepubliceerd.

Vincent van Gogh - De brieven. De volledige uitgave

Nog nooit zijn de brieven van Vincent van Gogh zo volledig, zo grondig geannoteerd en zo onbekrompen geïllustreerd uitgegeven.
Vrij Nederland: 3 oktober 2009

The most important art publication of 2009, if not of the decade.
The Financial Times: 19 september 2009

This magnificent new edition of the complete Van Gogh letters is a celebration not only of a great artist but of art itself.
The Observer: 18 October 2009

Lavisly illustrated with every picture mentioned in the letters, by other artists as well as by van Gogh himself, and presented in a robust slipcase, these volumes offer the ideal option for readers who wish to immerse themselves in the artist's visual and imaginative world.
Simiolus, October 2011
 

Awards Honorable Mention in Its Eleventh Morton N. Cohen Award for a Distinguished Edition of Letters to Leo Jansen, Hans Luijten, and Nienke Bakker, Editors for Vincent van Gogh - The Letters: The Complete Illustrated and Annotated Edition.
127th Annuel Convention 7 January 2012, Seattle, Washington
img

Leo Jansen, Hans Luijten, Nienke Bakker
2.180 pagina’s, meer dan 2.000 unieke illustraties
Nederlands, Engels,
Box met zes delen, gebonden, € 395
Van Gogh Museum/Huygens Instituut/Mercatorfonds, 2009
Co-edities: Thames & Hudson (Engels), Actes Sud (Frans), Amsterdam University Press (Nederlands)
ISBN 978 90 6153 851 6

Dit boek is verkrijgbaar in de online shop
Bekijk enkele pagina's uit het boek (pdf, 3,5 MB)


Nieuwe editie

De nieuwe editie van de brieven van Vincent van Gogh is de bekroning van 15 jaar onderzoek door het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut. De volledige briefwisseling wordt in 6 boekdelen gepresenteerd: 819 brieven die door Van Gogh zijn geschreven en 83 brieven die aan hem zijn gericht.

Alle kunstwerken
Van Gogh was niet alleen een begenadigd kunstenaar maar ook een begaafd schrijver. Hij illustreerde zijn brieven vaak met schetsen en tekeningen en hij besprak met groot enthousiasme het werk van de meest uiteenlopende kunstenaars. In deze uitgave wordt elk kunstwerk afgebeeld dat in de brieven aan bod komt, dus niet alleen de tekeningen en schilderijen van Van Gogh zelf, maar ook alle werken die hem hebben geïnspireerd. In totaal telt de uitgave ongeveer 4.300 reproducties.

Document humain

De wereldwijde reputatie van de correspondentie van Van Gogh berust op haar grote waarde als document humain en op de enorme rijkdom aan biografische en kunsthistorische gegevens. De brieven vormen het verhaal van Van Goghs zoektocht naar zijn bestemming: van de hechte band met zijn broer Theo, die hem onvoorwaardelijk bleef steunen, van zijn soms moeizame vriendschappen, zijn behoefte aan erkenning en bovenal van zijn passie voor kunst en literatuur. De brieven zijn opgenomen zoals Van Gogh ze daadwerkelijk schreef, zonder verfraaiing, hertaling, aanpassingen of het weglaten van passages.

Naslagwerk
Naast de brieven bevat deze editie informatie over de familie en  de correspondenten van Van Gogh, een chronologie van zijn leven en een bijdrage over de biografische en historische context van de brieven. Het naslagwerk bevat o.a. plattegronden, een woordenlijst van materialen en technieken en uitgebreide registers.


Het Van Gogh Brievenproject werd onderscheiden met een Grand Prix in de categorie Onderzoek van de European union Prize for Cultural Heritage 2010 (Europa Nostra Award).

Vincent van Gogh – De brieven ontving de Apollo Book Award, het Lintje van de Boekverkoper, de Spear's Book Award en de Banister Fletcher Book Award.

Boekeditie: Vincent van Gogh - De brieven

Painted with words

Vincent van Gogh. Painted with words


Leo Bakker, Hans Luijten, Nienke Bakker
384 pagina’s, 200 illustraties
Engels,
hardcover, € 45
The Morgan Library/Van Gogh Museum, 2007
ISBN 978 0 8478 2993 4


Bekijk enkele pagina's uit het boek

De correspondentie van Vincent van Gogh geeft een fascinerend beeld van het geïnspireerde leven van een van de belangrijkste schilders van de moderne tijd. De brieven van Van Gogh aan Emile Bernard typeren de uitwisseling van ideeën tussen twee bevlogen kunstenaars. Painted with words bevat de tweeëntwintig brieven van Van Gogh aan Bernard, waarvan negentien in het bezit zijn van The Morgan Library in New York.

Voor het eerst worden de brieven, die oorspronkelijk in het Frans zijn geschreven, uitgebracht in combinatie met een Engelse vertaling aangevuld met facsimile’s van alle brieven, een uitgebreid notenapparaat en een rijkdom aan illustraties van de kunstwerken waar Van Gogh in deze periode aan werkte of waardoor hij zich liet inspireren.

De lezer zal de kracht en gevarieerdheid van Van Goghs penseelstreek terugvinden in de woorden waarmee hij uitdrukt wat hem als mens en als kunstenaar drijft.  

Van Gogh en zijn brieven

Van Gogh en zijn brieven

Speciale editie, inclusief reproductie van Vincents laatste brief met vier schetsen.

Leo Jansen
96 pagina's, 62 illustraties
Nederlands, Engels, Frans,  
hardcover, € 10
Van Gogh Museum, 2006
ISBN 90 6153 704 5
Deel 3 in de serie
Van Gogh in focus

Bekijk enkele pagina's uit het boek

Vincent van Gogh was niet alleen een baanbrekend schilder maar ook een fervent briefschrijver. Zijn bewaard gebleven correspondentie is de neerslag van een bewogen leven. De brieven vormen het verhaal van Van Goghs zoektocht naar zijn bestemming die tot het kunstenaarschap leidde; van de hechte band met zijn broer Theo, de enige die hem altijd bleef steunen; van zijn soms moeizame vriendschappen en zijn behoefte aan erkenning; en van zijn passie voor kunst en literatuur.
Achter dit fascinerende verhaal gaat een tweede schuil: dat van de brieven zelf. De meer dan 120 jaar oude originele documenten met de vele fraaie briefschetsen, waarvan de meeste in het Van Gogh Museum in Amsterdam worden bewaard, verbinden de kunstenaar én de briefschrijver met elkaar.


Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links