Serie: Van Gogh in focus

De beknopte en met zorg vormgegeven boeken in de serie Van Gogh in focus onderzoeken het oeuvre van de kunstenaar, plaatsen het in zijn context en belichten Van Goghs leven in zijn verschillende fases. Elk deel in de serie benadert het werk van Van Gogh vanuit een verrassende invalshoek en biedt de lezer nieuwe inzichten en ontdekkingen: over de intrigerende schilderijen met zonnebloemen, de gepassioneerde correspondentie, de inspiratie die de kunstenaar vond in de Japanse kunst en zijn liefde voor de natuur. De reeks is rijk geïllustreerd met schilderijen, tekeningen en brieven.

Van Gogh en het impressionisme

Van Gogh en het impressionismeJohn House
80 pagina’s, 56 illustraties
Nederlands, Engels, Frans,
hardcover, € 10
Van Gogh Museum Publicaties, 2012
ISBN 978 90 79310 32 6

Deel 7 in de serie Van Gogh in focus

Bekijk enkele pagina's uit het boek.

Vincent van Gogh maakte in Parijs kennis met de kunst van de Franse impressionisten. Hun weergave van de vluchtige effecten van kleur en licht was voor hem een openbaring, en gaandeweg verruilde hij in Frankrijk zijn sombere palet voor de rijke en levendige kleuren die zo kenmerkend zijn voor zijn beroemdste schilderijen.

Ontdekking van het impressionisme
Dit boek belicht Van Goghs ontdekking van het impressionisme, zijn reactie op de kunst van Monet, Renoir, Pissarro en Degas, en de artistieke invloed van andere kunstenaars die op het impressionisme reageerden zoals Bernard, Signac, Seurat en Gauguin.

Van Gogh bleef trouw aan zijn eigen ideeën over expressief en betekenisvol kleurgebruik, zo kenmerkend voor zijn schilderstijl in zijn eerste jaren in Nederland, maar de impressionisten inspireerden hem tot een meer vloeiende en energieke penseelvoering, die zijn latere schilderijen hun overweldigend krachtige uitstraling geven. Zonder het impressionisme zou Van Gogh niet de schilder zijn geworden die we tegenwoordig zo bewonderen.

John House (1945-2012) was emeritus hoogleraar van het Courtauld Institute of Art in Londen, waar hij doceerde van 1980 tot 2010.Van Gogh en MontmartreVan Gogh en Montmartre

Nienke Bakker 
84 pagina’s, 64 illustraties
Nederlands, Engels, Frans,
hardcover, € 10
Van Gogh Museum Publicaties, 2011
ISBN 978 90 79310 23 4

Deel 6 in de serie Van Gogh in focus

Bekijk enkele pagina’s uit het boek


Vincent van Gogh kwam in 1886 bij zijn broer Theo in Montmartre wonen. Deze bruisende kunstenaarswijk was met zijn talloze cafés, winkels met kunst en schildersbenodigdheden, goedkope eethuizen en bordelen het middelpunt van het artistieke Parijs. In de twee jaar die hij hier doorbracht ontwikkelde hij zich van een realistische boerenschilder tot een modern kunstenaar in het voetspoor van de impressionisten.

Van Gogh en Montmartre beschrijft Van Goghs verbondenheid met Montmartre. Zijn nieuwe woonomgeving bood hem een schat aan motieven om te tekenen en te schilderen. De karakteristieke molens, de moestuinen, het uitzicht over de stad, de straatjes met wandelaars, alles legde hij vast met enthousiasme en oog voor detail. Ook sloot hij vriendschappen met kunstenaars en deed hij voor het eerst serieuze pogingen om zijn werk te verkopen en te exposeren. Toen hij in 1888  naar het Zuid-Franse Arles vertrok, had hij een bescheiden plaats verworven in de Parijse avant-garde.
Van Gogh and the sunflowers

Van Gogh en de zonnebloemen


Louis van Tilborgh
86 pagina's, 66 illustraties
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Japans,
hardcover, € 10
Van Gogh Museum, 2008
ISBN 978 90 79310 03 6
Deel 5 in de serie Van Gogh in focus

Dit boek is verkrijgbaar in de online shop.

Bekijk enkele pagina's uit het boek.


Grote kunstenaars blijven vaak in de herinnering voortleven dankzij één kunstwerk, waarin hun artistieke kwaliteiten als het ware samengebald zijn. Bij Leonardo da Vinci is dat de Mona Lisa, bij Rembrandt De Nachtwacht en bij Van Gogh de Zonnebloemen. Van Gogh schilderde elf stillevens met deze bloemen, waarvan de beroemdste vijf ontstonden tijdens zijn verblijf in Arles. Wat betekende het motief voor hem? Had de zonnebloem een sterke symbolische lading of was zij slechts de basis voor een ongeëvenaard kleurexperiment? In Van Gogh en de zonnebloemen belicht Louis van Tilborgh het streven van Van Gogh naar een humane, troostgevende kunst en de rol die de zonnebloem daarin speelde.Van Gogh en zijn brieven

Van Gogh en zijn brieven

Speciale editie, inclusief reproductie van Vincents laatste brief met vier schetsen.

Leo Jansen
96 pagina's, 62 illustraties
Nederlands, Engels, Frans,  
hardcover, € 10
Van Gogh Museum, 2006
ISBN 90 6153 704 5
Deel 3 in de serie
Van Gogh in focus

Bekijk enkele pagina's uit het boek

Vincent van Gogh was niet alleen een baanbrekend schilder maar ook een fervent briefschrijver. Zijn bewaard gebleven correspondentie is de neerslag van een bewogen leven. De brieven vormen het verhaal van Van Goghs zoektocht naar zijn bestemming die tot het kunstenaarschap leidde; van de hechte band met zijn broer Theo, de enige die hem altijd bleef steunen; van zijn soms moeizame vriendschappen en zijn behoefte aan erkenning; en van zijn passie voor kunst en literatuur.
Achter dit fascinerende verhaal gaat een tweede schuil: dat van de brieven zelf. De meer dan 120 jaar oude originele documenten met de vele fraaie briefschetsen, waarvan de meeste in het Van Gogh Museum in Amsterdam worden bewaard, verbinden de kunstenaar én de briefschrijver met elkaar.


Van Gogh en de liefdeVan Gogh en de liefde


Hans Luijten
80 pagina's, 58 illustraties
Nederlands, Engels, Frans,
hardcover,  € 10
Van Gogh Museum, 2007
ISBN 978 90 6153 727 4
Deel 4 in de serie Van Gogh in focus


Dit boek is verkrijgbaar in de online shop


Vincent van Gogh heeft gedurende zijn 37-jarige leven vele intense liefdes opgevat. Amoureus gezien is hij die schreef ‘ik kan niet leven zonder liefde, zonder vrouw’, echter nooit fortuinlijk geweest. Vincent van Gogh zag zichzelf geconfronteerd met een indrukwekkende reeks van onbeantwoorde, afgewezen en tot mislukken gedoemde liefdes, waar hij gepassioneerd over schreef. Enkele vrouwen uit zijn leven figureren in zijn tekeningen en schilderijen. De enige grote liefde die zijn gehele leven zou standhouden was die tussen hem en zijn broer Theo.


Van Gogh en Japan

Van Gogh en Japan


Louis van Tilborgh
72 pagina's, 60 illustraties
Nederlands, Engels, Frans, Japans,
hardcover, € 10
Van Gogh Museum, 2006
ISBN 90 6153 696 0
Deel 2 in de serie Van Gogh in focus


Dit boek is verkrijgbaar in de online shop

Bekijk enkele pagina's uit het boek

Van Gogh en Japan beschrijft de liefde van Vincent van Gogh voor Japanse grafiek. Van Gogh begon met het verzamelen van deze prentkunst tijdens zijn verblijf in Parijs en raakte overtuigd van de noodzaak om op 'zijn Japans' te kijken en te werken. Toen hij begin 1888 naar Arles verhuisde, groeide deze overtuiging bijna uit tot een religie. Het welslagen en de toekomst van de moderne kunst achtte hij nu vrijwel geheel afhankelijk van de navolging van dit exotische voorbeeld.

Na een jaar verdween Van Goghs liefde voor Japan echter naar de achtergrond. Zijn bewondering voor de oosterse prestatie bleef groot, maar zijn eigen pogingen om in hun geest verder te werken, vond hij nu te hoog gegrepen. 'Welnu als schilder zal ik nooit iets belangrijks betekenen, dat besef ik ten volle', schreef hij teleurgesteld. Hoe onterecht dat eigen oordeel was, laat Van Gogh en Japan goed zien.
Van Gogh en RembrandtVan Gogh en Rembrandt


Peter Hecht
72 pagina's, 49 illustraties
Nederlands, Engels, Frans,
hardcover, € 10
Van Gogh Museum, 2006
ISBN 90 6153 680 4
Deel 1 in de serie
 Van Gogh in focus
Van Gogh heeft zich zijn leven lang laten inspireren door Rembrandt; in spirituele en artistieke zin. Schilderijen als Het Joodse Bruidje en De Emmäusgangers maakten een grote indruk op hem, maar ook eenvoudige reproducties wisten hem diep te ontroeren en te boeien. In Vincents brieven aan Theo komt Rembrandt dikwijls ter sprake en een enkele keer baseerde Vincent zich ook direct op het werk van zijn beroemde voorganger. Het bekende schilderij De opwekking van Lazarus is een vrije en zeer persoonlijke vertaling in kleur van een ets van Rembrandt met hetzelfde onderwerp, geschilderd in een tijd dat de diep ongelukkige Vincent zelf op een dergelijke wederopstanding hoopte.

Van Gogh en Rembrandt is een ontdekkingstocht naar de manier waarop Van Gogh zijn beroemde voorganger een plaats in zijn leven en werk gegeven heeft.


Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links