Lesmateriaal

 • Lesmateriaal Van Gogh onder de loep: docentenhandleiding voor bètavakken

  Op zoek naar een interessante invalshoek voor uw natuur- of techniekvak? In deze docentenhandleiding vindt u informatie en opdrachten waarmee uw leerlingen met een technisch oog naar Van Gogh kunnen kijken. De opdrachten zijn te combineren met een bezoek aan het Van Gogh Museum, maar dat is niet noodzakelijk.

  lees meer

 • Lesmateriaal bij Vincent van Gogh. De worsteling van een kunstenaar

  In samenwerking met het Van Gogh Museum maakten Marc Verhagen en Jan Kragt een bijzonder stripalbum: Vincent van Gogh. De worsteling van een kunstenaar. Bij het stripalbum is gratis lesmateriaal beschikbaar voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederlands, Engels en Frans.  

  lees meer

 • Lesmateriaal Van Gogh op school

  Wilt u voor of na een museumbezoek aandacht besteden aan Vincent van Gogh? Of behoort een bezoek aan het museum helaas niet tot de mogelijkheden? In deze gevallen biedt Van Gogh op school uitkomst.

  lees meer

 • Lesmateriaal Van Goghs brieven. De kunstenaar aan het woord

  Vincent van Gogh was een fervent briefschrijver. Meer dan 800 brieven van zijn hand bleven bewaard, net als 83 brieven die anderen aan hem schreven. De brievencollectie geeft een bijzonder inzicht in het leven van Vincent van Gogh, niet alleen als kunstenaar, maar ook als mens.

  lees meer

 • Lesmateriaal Illusie en werkelijkheid

  Aan het einde van de 19de eeuw waren er grote overeenkomsten te vinden in het werk van een groot aantal kunstenaars uit Europa en Amerika. Hun schilderijen gaven een realistische weergave van de werkelijkheid en behandelden eigentijdse, maatschappelijke onderwerpen. Tegenwoordig rekent men ze tot een stroming die naturalisme wordt genoemd. In de docentenhandleiding Illusie en werkelijkheid wordt deze stroming uitgebreid onder de aandacht gebracht.

  lees meer

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links