De volledige uitgave van Van Goghs brieven

Vincent van Gogh - De brieven. De volledige uitgave

Nog nooit zijn de brieven van Vincent van Gogh zo volledig, zo grondig geannoteerd en zo onbekrompen geïllustreerd uitgegeven.
Vrij Nederland: 3 oktober 2009

The most important art publication of 2009, if not of the decade.
The Financial Times: 19 september 2009

This magnificent new edition of the complete Van Gogh letters is a celebration not only of a great artist but of art itself.
The Observer: 18 October 2009

Lavisly illustrated with every picture mentioned in the letters, by other artists as well as by van Gogh himself, and presented in a robust slipcase, these volumes offer the ideal option for readers who wish to immerse themselves in the artist's visual and imaginative world.
Simiolus, October 2011
 

Awards Honorable Mention in Its Eleventh Morton N. Cohen Award for a Distinguished Edition of Letters to Leo Jansen, Hans Luijten, and Nienke Bakker, Editors for Vincent van Gogh - The Letters: The Complete Illustrated and Annotated Edition.
127th Annuel Convention 7 January 2012, Seattle, Washington
img

Leo Jansen, Hans Luijten, Nienke Bakker
2.180 pagina’s, meer dan 2.000 unieke illustraties
Nederlands, Engels,
Box met zes delen, gebonden, € 395
Van Gogh Museum/Huygens Instituut/Mercatorfonds, 2009
Co-edities: Thames & Hudson (Engels), Actes Sud (Frans), Amsterdam University Press (Nederlands)
ISBN 978 90 6153 851 6

Dit boek is verkrijgbaar in de online shop
Bekijk enkele pagina's uit het boek (pdf, 3,5 MB)


Nieuwe editie

De nieuwe editie van de brieven van Vincent van Gogh is de bekroning van 15 jaar onderzoek door het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut. De volledige briefwisseling wordt in 6 boekdelen gepresenteerd: 819 brieven die door Van Gogh zijn geschreven en 83 brieven die aan hem zijn gericht.

Alle kunstwerken
Van Gogh was niet alleen een begenadigd kunstenaar maar ook een begaafd schrijver. Hij illustreerde zijn brieven vaak met schetsen en tekeningen en hij besprak met groot enthousiasme het werk van de meest uiteenlopende kunstenaars. In deze uitgave wordt elk kunstwerk afgebeeld dat in de brieven aan bod komt, dus niet alleen de tekeningen en schilderijen van Van Gogh zelf, maar ook alle werken die hem hebben geïnspireerd. In totaal telt de uitgave ongeveer 4.300 reproducties.

Document humain

De wereldwijde reputatie van de correspondentie van Van Gogh berust op haar grote waarde als document humain en op de enorme rijkdom aan biografische en kunsthistorische gegevens. De brieven vormen het verhaal van Van Goghs zoektocht naar zijn bestemming: van de hechte band met zijn broer Theo, die hem onvoorwaardelijk bleef steunen, van zijn soms moeizame vriendschappen, zijn behoefte aan erkenning en bovenal van zijn passie voor kunst en literatuur. De brieven zijn opgenomen zoals Van Gogh ze daadwerkelijk schreef, zonder verfraaiing, hertaling, aanpassingen of het weglaten van passages.

Naslagwerk
Naast de brieven bevat deze editie informatie over de familie en  de correspondenten van Van Gogh, een chronologie van zijn leven en een bijdrage over de biografische en historische context van de brieven. Het naslagwerk bevat o.a. plattegronden, een woordenlijst van materialen en technieken en uitgebreide registers.


Het Van Gogh Brievenproject werd onderscheiden met een Grand Prix in de categorie Onderzoek van de European union Prize for Cultural Heritage 2010 (Europa Nostra Award).

Vincent van Gogh – De brieven ontving de Apollo Book Award, het Lintje van de Boekverkoper, de Spear's Book Award en de Banister Fletcher Book Award.

Boekeditie: Vincent van Gogh - De brieven

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links