Ronald de Leeuw Onderzoeksbeurs

Ter gelegenheid van het afscheid van Prof.drs. Ronald de Leeuw als algemeen directeur van het Rijksmuseum en ter herinnering aan zijn verdiensten als directeur van het Van Gogh Museum (1986-1996) en aan zijn promotionele activiteiten voor het onderzoek naar de 19de-eeuwse, West-Europese kunstgeschiedenis, biedt het Van Gogh Museum vanaf 2009 jaarlijks aan een getalenteerde onderzoeker (m/v) de mogelijkheid onderzoek te doen naar een onderwerp uit het collectiegebied van het museum. De Ronald de Leeuw Onderzoeksbeurs heeft een waarde van € 5.000.

De onderzoeker (m/v) wordt met deze beurs in de gelegenheid gesteld een afstudeerscriptie over een onderwerp uit de West-Europese kunstgeschiedenis uit de periode 1830-1914 te bewerken tot een publicatie, een voorstel te schrijven voor een promotieonderzoek of een onderzoeksreis te doen.

Uitgereikte beurzen
De eerste beurs is uitgereikt aan Philippa Kaina. Zij diende een voorstel in voor een reis naar Parijs, om daar onderzoek te doen naar bronnenmateriaal betreffende de postume atelierverkopen van Edgar Degas.

De tweede beurs is uitgereikt aan Helewise Berger. Zij diende een voorstel in om een onderzoeksplan uit te werken voor een (promotie)onderzoek naar Het mondaine leven. De verbeelding van vermaak en vrijetijdsbesteding, 1870-1914. De centrale vraagstelling daarbij is hoe het fenomeen van het mondaine leven in de kunst (in Nederland) is ontstaan, en hoe het zich heeft ontwikkeld.

De derde beurs is uitgereikt aan Sara Tas. Zij diende een voorstel in om een essay te schrijven over Het Musée du Luxembourg als museum voor eigentijdse kunst in de negentiende eeuw. Hierin wordt de politieke rol van dit instituut en het belang van het museum voor de kunstenaars en hun artistieke opleiding behandeld.

De vierde beurs is uitgereikt aan Wendy van Lith. Zij diende een voorstel in om een essay te schrijven over het societyportret in Nederland tussen 1870 en 1905. De portretkunst in Nederland aan het einde van de 19de eeuw wordt daarbij onder meer vergeleken met de Hollandse 17de-eeuwse traditie en wordt tevens geplaatst in een internationale context (Londen, Parijs, München).

De vijfde beurs is uitgereikt aan David de Haan. Hij diende een voorstel in om archiefonderzoek te doen naar kunstbeschouwingen bij Nederlandse kunstgenootschappen in de periode 1830-1880. De leden van deze genootschappen waren meer en meer afkomstig uit de nieuwe klasse van vermogende burgers en de vorm van de kunstbeschouwingen veranderde mee.

Sollicitaties
Getalenteerde onderzoekers kunnen solliciteren, bij voorkeur na voordracht door hun
docent(en) en op voorwaarde dat ze (niet langer dan drie jaar) zijn afgestudeerd.

De volgende deadline voor aanmelding wordt nader bekendgemaakt.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Frédérique Haanen via haanen@vangoghmuseum.nl.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links