Van Goghs atelierpraktijk

Vincent van Gogh experimenteerde in zijn tekeningen en schilderijen met uiteenlopende materialen en technieken. De keuze voor bepaalde dragers (doek, paneel, karton, papier), grondlagen, pigmenten en inkten heeft gevolgen voor hoe het kunstwerk er uiteindelijk uitziet. In 2013 werd acht jaar diepgaand technisch onderzoek naar de schilderijen en tekeningen van Van Gogh in de collectie afgesloten en bekroond met een bijzondere tentoonstelling Van Gogh aan het werk en meerdere publicaties.

Beter beeld van de kunstenaar in zijn tijd
Om de kennis over Van Goghs werkwijze nog verder te verdiepen en die te plaatsen in de context van zijn tijd startte in 2005 het onderzoeksproject Van Goghs atelierpraktijk.

Vincent van Gogh (1853-1890), Zelfportret als schilder, 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)
We probeerden antwoorden te vinden op vragen als: ‘Waar haalde Van Gogh als autodidact zijn kennis vandaan?’, ‘Werd hij bij zijn experimenten beïnvloed door andere kunstenaars die hij kende?’ en ‘Was hij hierin vernieuwend of deden zijn tijdgenoten vergelijkbare dingen?’
Het innovatieve onderzoek werd verricht door een team van restauratoren, chemici, conservatoren en kunsthistorici.

Op deze webpagina’s wordt meer informatie geboden over vooral het materiaal-technisch onderzoek aan de schilderijen, de onderzoekstechnieken die daarbij zijn gebruikt, en de bijzonderheden die aan het licht kwamen.

Logo Shell
Shell
is Partner in Science van het Van Gogh Museum.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links