Sponsoring

Dank voor uw belangstelling voor het Van Gogh Museum

Aankopen van topkunst, unieke tentoonstellingen, een aansprekende presentatie van de vaste collectie, gedegen onderzoek en wisselende, goed verzorgde educatieve programma’s zorgen voor dynamiek in het museum en inspireren jaarlijks ruim 1,5 miljoen mensen die het Van Gogh Museum bezoeken. Daarmee is het Van Gogh Museum al vele jaren het best bezochte kunstmuseum in Nederland.

Veel bedrijven en particulieren hebben de afgelopen jaren genereuze bijdragen geleverd aan het levend houden van het erfgoed van Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten voor toekomstige generaties. Ook in de toekomst zijn deze bijdragen voor ons museum van groot belang. Met uw hulp kunnen wij aankopen doen, onderzoek verrichten naar Van Gogh en zijn tijdgenoten en de collectie optimaal presenteren. 

Sponsoring
Het Van Gogh Museum biedt sponsors een vooraanstaand cultureel platform voor contact met uw (potentiële) relaties, werknemers en het algemene publiek.
Met een bijzondere ontvangst of evenement in het museum tijdens aansprekende tentoonstellingen biedt u hen een unieke en bijzondere belevenis.
Een partnerschap met het museum betekent een verbintenis met een aansprekend en internationaal sterk merk en de mogelijkheid tot aansluiting op een jong en hoog opgeleid publiek.

Het Van Gogh Museum denkt graag mee over uw wens om met behulp van cultuursponsoring een bijdrage te leveren aan uw marketing- en communicatiedoelstellingen. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marije van der Pas, Corporate Relations & Partnerships, T +31 (0)20 570 87 69 of e-mail vanderpas@vangoghmuseum.nl.

Donaties
Als donateur bent u betrokken bij het museum en bij een groot netwerk van gepassioneerde kunstliefhebbers. Uw betrokkenheid in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen dragen op een zeer persoonlijke wijze bij aan het state-of-the-art beheren en presenteren van het erfgoed van Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten.

Voor u als donateur is het wellicht interessant om te weten dat iedere euro die u doneert, ook daadwerkelijk bij het Van Gogh Museum terechtkomt. Het museum verwierf namelijk de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen inhoudt dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uw donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 14.65.22.222 (Rabobank) t.n.v. “Van Gogh Museum” ovv “Donatie Van Gogh Museum” (IBAN nummer: NL28RABO 01465 2 2222 en Swiftcode RABO NL2U, Bankcode 3135).

Wilt u in de toekomst informatie ontvangen over toekomstige tentoonstellingen en evenementen in het museum, dan verzoeken wij u tevens om uw e-mailadres en/of NAW-gegevens te sturen naar fondsenwerving@vangoghmuseum.nl. Indien u niet vermeld wenst te worden als donateur op onze website, kunt u dit hier eveneens aangeven.

Meer informatie
Voor meer informatie over partnerships, sponsoring of donaties, kunt u een email sturen aan fondsenwerving@vangoghmuseum.nl of contact opnemen met:
 
Lotje van Veersen
Account manager Fundraising
+31 (0)20 570 52 40

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links