Knoop

Knoop

Een belangrijke ingreep binnen het renovatieplan van Van Goor was de verbinding van het hoofdgebouw met de nieuwe Tentoonstellingsvleugel. Alleen via dit knooppunt, ook wel kortweg 'de knoop' genoemd, kan de bezoeker de ellipsvormige nieuwbouw betreden. De knoop bevindt zich aan de achterkant van het Rietveldgebouw, waar ook het restaurant is.

De verbinding zelf bestaat uit een trap, een roltrap en een panoramische lift die naar het basisniveau van de nieuwe vleugel leiden. Voor het ontwerp van dit knooppunt voerde Van Goor nauw overleg met Kurokawa. Het was een complexe taak om de verschillende niveaus goed op elkaar aan te laten sluiten.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links