Kantoren

Kantoren

Bij de renovatie van het Rietveldgebouw in 1999 werd aan de zuidwestkant van het pand door Greiner Van Goor Huijten Architecten BV een nieuwe kantoorvleugel toegevoegd. Deze uitbreiding was noodzakelijk om het groeiende personeelsbestand in het museum zelf te kunnen huisvesten en is niet toegankelijk voor het publiek. Gekozen is voor een hoge smalle variant op het voorheen aanwezige kantoorblok, omdat deze vorm het best aansloot bij de omgeving.

Het kantoor is vormgegeven als een abstract volume dat meedoet in het spel van kubistische vormen waaruit het museum is opgebouwd. De glazen gevel is 60 centimeter buiten de constructie aangebracht, als een glazen stolp die over het gebouw is gezet. De maatvoering van het geheel sluit aan bij de door Rietveld gehanteerde proporties.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links