Bibliotheekcatalogus

De bibliotheekcollecties van het Van Gogh Museum worden ontsloten via ADLIB Bibliotheek. Deze online bibliotheekcatalogus bevat boeken, artikelen, tijdschriften (vooralsnog met uitzondering van de lopende abonnementen) en audiovisuele media.

U kunt de catalogi afzonderlijk doorzoeken of alle vier tezamen via de Volledige bibliotheekcatalogus. Daarnaast kan worden gezocht op veilingen en tentoonstellingen.

Het gehele bibliotheekbezit is in de online catalogus opgenomen, maar is nog niet geheel op onderwerp ontsloten. Boeken die vóór 1990 werden aangeschaft zijn nog niet voorzien van trefwoorden. Uiteraard kunnen deze boeken wel worden teruggevonden op de formele gegevens als auteursnaam, titel, uitgeversnaam en ISBN.

Naar de online catalogus van de Van Gogh Museum bibliotheek

Handleiding


Zoeken

Er kan onder meer worden gezocht op titelwoord, auteur, uitgever en trefwoorden.

Het zoekscherm Eenvoudig zoeken start direct op. Kies eventueel voor Uitgebreid zoeken voor meer (gecombineerde) zoekmogelijkheden. Vul een of meerdere zoektermen in en druk op de knop Zoek of op <Enter>.

Diakrieten en hoofdletters
U hoeft bij het zoeken geen hoofdletters te gebruiken. Ook het gebruik van diakrieten is niet van invloed op het zoekresultaat, u kunt dus zowel op Cézanne zoeken, als op Cezanne en op cezanne.

Auteur
Vul in dit veld de achternaam in van de auteur, bijvoorbeeld janssen, j. N.B. de voornamen van de auteurs zijn in de catalogus afgekort tot de voorletters. U hoeft geen hoofdletters te gebruiken.

U kunt ook op een gedeelte van de achternaam zoeken. Bij een zoekactie op auteursnaam vindt automatisch rechter truncatie plaats, dat wil zeggen dat op alles wordt gezocht wat begint met de letters die u heeft ingevoerd. Zo levert een zoekactie op jan een zoekresultaat op met publicaties van auteurs als Janas, Janakova, Janse, Jansen en Janssen.

U kunt bij het zoeken ook gebruik maken van de auteursindex. Door in het auteursveld (een deel van) de gezochte auteursnaam te typen, kunt u met behulp van de knop  een lijst met auteursnamen opvragen waarmee u direct kunt zoeken door op de term te klikken. U kunt ook door op    te klikken, de term in het zoekformulier plaatsen. Door deze lijstfunctie te gebruiken krijgt u direct een overzicht van auteurs die lijken op de auteursnaam die u heeft ingevoerd.

Titel
In dit veld kunt u woorden uit de titel invoeren. De volgorde waarin u de woorden invoert is niet van belang. Tussen de woorden wordt automatisch een AND ("en") relatie gelegd, dat wil zeggen dat alle woorden waarop wordt gezocht in de titel moeten voorkomen. In het formulier Uitgebreid zoeken kan tevens gebruik worden gemaakt van de zoekrelaties OR ("of"), waarbij of het ene of het andere woord in de titel moet voorkomen, en NOT ("maar niet"), waarbij wel het ene woord maar niet het andere woord in de titel mag voorkomen.

U kunt ook op een gedeelte van woorden zoeken. Bij een zoekactie op titelwoord vindt automatisch rechter truncatie plaats, dat wil zeggen dat op alles wordt gezocht wat begint met de letters die u heeft ingevoerd. Een zoekactie op bijvoorbeeld kunsten levert ook titels op met het woord kunstenaar. Let wel: hoe algemener het titelwoord, des te omvangrijker het zoekresultaat. Zo levert een zoekactie op het woord kunst meer dan 2400 titels op.

N.B. Gebruik bij de zoekactie geen lidwoorden.

Trefwoorden
Trefwoorden zijn altijd in het Nederlands en meestal in het meervoud. Met Nederlandse trefwoorden worden ook publicaties in andere talen gevonden. Door de lijstfunctie te gebruiken kunt u zoeken naar trefwoorden die lijken op het trefwoord dat u heeft ingevoerd. Wilt u combinaties van trefwoorden maken, gebruik dan het formulier Uitgebreid zoeken.

Onder Persoonstrefwoord vindt u behalve kunstenaarsnamen tevens instellingsnamen, bijvoorbeeld "Van Gogh Museum".

In het formulier Uitgebreid zoeken kunt u onder Bibliografische vorm zoeken op verschillende vormen van publikaties, zoals Collectiecatalogus, Handboek, Woordenboek, Kunstkritiek en Proefschrift.

Tijdschriften
In dit bestand vindt u de tijdschriften in de collectie, vooralsnog met uitzondering van de lopende abonnementen. Let wel: niet alle tijdschrifttitels die via het tijdschriftenbestand worden gevonden zijn in het bezit van het Van Gogh Museum. In het tijdschriftenbestand worden namelijk ook de tijdschrifttitels geïndexeerd die afkomstig zijn uit het artikelenbestand. Wanneer een tijdschrift wel in het bezit van de bibliotheek is, dan is dit in het record aangegeven middels de plaatscode en de holdinggegevens, m.a.w. de jaargangen en eventueel de afleveringen die de bibliotheek bezit. Wanneer in een tijdschriftrecord geen bezitsgegevens zijn opgenomen, dan is de betreffende tijdschrifttitel afkomstig uit het artikelenbestand. Het tijdschrift zelf bevindt zich dan niet in de bibliotheekcollectie. Wilt u weten om welke artikelen het gaat, zoek dan opnieuw op tijdschrifttitel in het artikelenbestand.

Artikelen
Alleen die artikelen die van belang zijn voor het Van Gogh-onderzoek of voor de documentatie van de museale collectie worden in de bibliotheekcatalogus ontsloten. U vindt hier ook overdrukken van artikelen uit tijdschriften die het Van Gogh Museum niet in bezit heeft.

Tentoonstellingen
Het zoekscherm Tentoonstellingen biedt zoekmogelijkheden op plaats, locatie (instellingsnaam) en op begin- en einddatum.  Tevens is er een mogelijkheid om op (volledige) tentoonstellingstitel te zoeken. U dient hier de exacte titel van de tentoonstelling in te vullen, of de eerste woorden van de titel, met weglating van het eerste woord indien het een lidwoord betreft. Doorgaans is de tentoonstellingstitel gelijk aan de catalogustitel, maar soms wijkt deze af. Mocht u op (losse) woorden van de catalogustitel willen zoeken, dan dient u te zoeken via het zoekscherm van de Volledige catalogus of in het bestand Boeken.

Vooralsnog is het niet mogelijk om gecombineerd op tentoonstellings- (venue-)gegevens en bibliografische gegevens te zoeken.

Veilingen

Het zoekscherm Veilingen biedt zoekmogelijkheden op plaats, veilinghuis, locatie en op begin- en einddatum. De naam van de locatie is alleen ingevuld indien deze afwijkt van de naam van het veilinghuis. N.B. In het oude bibliotheeksysteem dat tot voor kort werd gebruikt, werd geen onderscheid gemaakt tussen veilinghuis en locatie, vandaar dat u nog niet veel op locatie zult vinden. Dit geldt tevens voor de zoekingang op commissaire-priseur.

Zoekresultaat
Het zoekresultaat wordt in een lijst gepresenteerd, met de titel, auteur en het jaar van uitgave. Rechts van het zoekresultaat wordt het aantal gevonden titels vermeld. Er worden maximaal 20 titels per pagina getoond. Door middel van de scroll bar kunt u de gehele pagina bekijken. Wanneer het zoekresultaat meerdere pagina's omvat, kunt u door middel van het aanklikken van de pijltjes onderaan door de pagina's bladeren.

Door met de cursor op de titel te gaan staan en op de linker muisknop te klikken, kan de volledige titelbeschrijving op het scherm worden gehaald. Door middel van het aanklikken van de knop Lijst komt u weer terug in de lijst.

Navigeren in het zoekresultaat
Het zoekresultaat kunt u gebruiken om verder te zoeken in de catalogus. Op alle termen in de uitgebreide beschrijving die bij het aanwijzen worden onderstreept, kan worden doorgeklikt. Termen waarop kan worden genavigeerd zijn de auteursnaam, de uitgever, de reeks, de trefwoorden, het geografisch trefwoord en het persoonstrefwoord.

Opnieuw zoeken
Gebruik hiervoor de knop Opnieuw zoeken.

Verfijnen van de zoekactie
Gebruik de knop Verfijn zoeken wanneer het zoekresultaat te omvangrijk is. De zoekterm uit de vorige zoekactie kunt u vervolgens combineren met een andere zoekterm. N.B. wanneer u tevens besluit van eenvoudig zoeken naar uitgebreid zoeken over te schakelen, dan vervalt de zoekterm uit de vorige zoekactie.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links