Documentatiemappen over de collectie


De collectie van het Van Gogh Museum bestaat uit schilderijen, tekeningen en prenten, voorwerpen (waaronder beelden, penningen en keramiek), documenten (correspondentie van de familie Van Gogh, foto's en dergelijke) en (tijdelijke) bruiklenen. Van nagenoeg ieder object in de collectie is een documentatiemap aanwezig, waarbij de kunstwerken (schilderijen, tekeningen, prenten en voorwerpen) het meest uitvoerig zijn gedocumenteerd. De objectdocumentatie van de kunstwerken bevat een map met documentatie en literatuur betreffende het object en een map met foto's en eventueel andere reproducties.

Collectie prenten
De collectie prenten van het Van Gogh Museum bestaat uit negentiende-eeuwse grafiek, Japanse prenten en tijdschriftillustraties verzameld door Vincent van Gogh en zijn broer Theo. Van alle prenten zijn documentatiemappen beschikbaar.

Documenten en brieven
Het overgrote deel van de documenten (correspondenties, originele foto's en dergelijke) is gefotografeerd en de meeste brieven uit de collectie zijn getranscribeerd. De brieven van en aan Vincent van Gogh zijn te vinden op www.vangoghletters.org.

Van ieder object uit de collectie van De Mesdag Collectie is eveneens een documentatiemap aanwezig.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links