Schatten uit de bibliotheek van het
Van Gogh Museum

4 april 2008 - 6 juli 2008

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de museumbibliotheek wordt in deze presentatie aandacht besteed aan de betekenis van publicaties voor het kunstbedrijf in de 19de eeuw. Deze eeuw vormde in velerlei opzicht een keerpunt. Kunsttentoonstellingen werden voor het eerst openbaar toegankelijk en er verschenen tentoonstellings- en verkoopcatalogi en kunstkritieken. Door nieuwe druktechnieken kwamen geïllustreerde tijdschriften en kunstreproducties op de markt.
Boeken en tijdschriften waren voor de ontwikkeling van het kunstenaarschap van onschatbare waarde. Vincent van Gogh onderhield met zijn broer Theo een levendige correspondentie over de literatuur die hem interesseerde.

Duchatel, Léonce Bénédite (voorwoord), Manuel de lithographie artistique pour l'artiste & l'imprimeur, Paris, Minot 1907 (oorspronkelijke uitgave: 1893), Bibliotheek Van Gogh Museum

19de-eeuwse publicaties uit de bibliotheekcollectie vormen een belangrijke bron voor het kunsthistorisch onderzoek. Een selectie hieruit wordt geëxposeerd, tezamen met een aantal kunstwerken uit de collectie van het Van Gogh Museum.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links