Van Goghs krabbels

11 januari 2008 - 30 maart 2008

Behalve tekeningen op echt tekenpapier maakte Van Gogh ook krabbels op allerlei minder voor de hand liggende plekken. Zo schetste hij wel eens op een enveloppe, een schutblad van een schetsboek, een stuk karton, de achterkant van een schilderij en op de keerzijde van vellen papier waarop hij tijdschriftillustraties plakte. In deze presentatie worden dergelijke tekeningen voor het eerst samengebracht.

Schetsboeken en brieven
Ook worden er schetsboeken van Van Gogh tentoongesteld, en enkele brieven met schetsen die hij aan zijn broer Theo en anderen stuurde. Die schetsen noemde hij zelf ‘krabbels’, en ze dienden om de ontvanger van de brief te laten zien wat voor werk hij onder handen had, of om zijn materialen toe te lichten.

Vincent van Gogh (1853-1890), Vijf mannen en een kind in de sneeuw, 1883, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)
Vanwege hun lichtgevoeligheid worden tekeningen en schetsen zelden getoond. Deze presentatie biedt een unieke gelegenheid om dit minder bekende deel van Van Goghs werk te ontdekken.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links