Industrialisatie

De Industriële Revolutie heeft overal in Europa drastische veranderingen teweeggebracht. In veel landen begon de industrie de rol van landbouw als spil van de economie over te nemen. België werd een van 's werelds grootste producenten van steenkool, de brandstof die nieuwe stoommachines en -locomotieven van energie voorzag. Ook de winning van steenkool verliep veel efficiënter dankzij ondergrondse treinen en transportbanden op stoom. Het vak van mijnwerker bleef niettemin zwaar en gevaarlijk. De arbeiders legden handmatig gangen door de steenkoollagen aan en liepen continu gevaar door giftige dampen en gasexplosies. Vincent beschreef hoe hij in de Borinage zelf een kijkje nam onder de grond: Het afdalen in een mijn is een akelig ding in zoo’n soort mand of kooi als een emmer in den put, maar dat in een put van 500-700 meters diep zoodat men op den grond naar booven ziende het daglicht ontwaart zoo ongeveer ter groote van een ster aan den hemel. Men heeft een gevoel als voor t’eerst in een schip op zee doch het is erger maar duurt gelukkig niet lang. De arbeiders raken er aan gewoon doch behouden evenwel een onoverwinnelijk gevoel van ijzing en afgrijzen dat hen bijblijft en dat niet zonder reden of ten onregte. .'

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links