kerk zundert kerk zundert bekijk vergroting

De Nederlands Hervormde Kerk

Van Goghs vader was dominee in de Nederlands Hervormde Kerk, één van de belangrijkste richtingen binnen het protestantisme in Nederland, ontstaan in de zestiende eeuw. Net als andere protestante stromingen, ontleent deze kerk veel aan het calvinisme, de leer van Johannes Calvijn (1509-1564). De nadruk ligt op de gezaghebbende betekenis van de Schrift, de voorzienigheid van God en zijn volstrekte soevereiniteit. Protestanten geven Gods leer een centrale plaats in hun leven. De vader van Van Gogh was een gematigd dominee die zijn kleine gemeente op ingetogen wijze leidde. De drang om de beginselen van het christendom in praktijk te brengen lijkt bij Van Gogh zelf veel sterker te zijn geweest. Soms was zijn religiositeit verbonden met zijn interesse in beeldende kunst. Zo was het thema van zijn eerste preek geïnspireerd door een schilderij: George Henry Boughtons afbeelding van een christelijke pelgrimstocht. Van Gogh slaagde er uiteindelijk niet in het zware leven van de mijnwerkers als geestelijk leidsman te verlichten, wat aanvankelijk zijn bedoeling was. Later probeerde hij zijn religieuze gevoelens tot uiting te brengen in zijn kunst.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links