Waterdraagster Waterdraagster bekijk vergroting

Barbizon School

Tussen 1845 en 1850 vestigden de schilders Théodore Rousseau en Jean-François Millet zich in het dorp Barbizon bij Parijs. Zij schilderden het omringende landschap en kregen weldra gezelschap van andere kunstenaars. De aldus ontstane groep wordt aangeduid als de School van Barbizon. Tot dat moment gebruikten kunstenaars landschappen veelal als achtergrond voor klassieke of historische taferelen. De schilders uit Barbizon stonden echter onder invloed van het nieuwe Realisme en verhieven de natuur tot een op zichzelf staand onderwerp. Hun vrijere stijl, lichtere palet en hun interesse in lichteffecten maken hen tot voorlopers van het Impressionisme.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links