Jonge boerin met schoffel Jonge boerin met schoffel bekijk vergroting

Realisme

In de beeldende kunst is het 'Realisme' meer een houding dan een duidelijke 'stijl'. Vanaf het midden van de negentiende eeuw rebelleerden realistische schilders tegen de kunstacademies en hun ouderwetse thema's, die steeds onbeduidender leken in een wereld die opeens werd beheerst door wetenschap en technologie. De realisten vonden dat alle zinvolle kennis afkomstig was van dingen die zij konden zien en ervaren. In plaats van aristocraten of mythen maakten zij gewone mensen en alledaagse taferelen tot het onderwerp van hun kunst. Het gedachtegoed van de realisten is wellicht het meest treffend verwoord door Gustave Courbet, de leider van de richting, die verklaarde geen engel te kunnen tekenen omdat hij er nog nooit één gezien had.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links