Politieke ontwikkelingen in negentiende-eeuws Nederland

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, verlamd door vele jaren oorlog en economische achteruitgang, viel aan het einde van de achttiende eeuw in handen van de Fransen. Na hun terugtocht in 1813 werd de zoon van stadhouder Willem V naar Nederland geroepen en ingehuldigd als koning Willem I. Hij regeerde over een land dat in 1815 de staatsvorm van constitutionele monarchie aannam en tijdens de Belgische Revolutie van 1830 zijn zuidelijke provincies verloor. Protectionistische maatregelen en nieuwe waterwegen tijdens het bewind van Willem I (1815-1840) en zijn opvolgers Willem II (1840-1849) en Willem III (1849-1890) droegen ertoe bij dat Nederland zijn positie als wereldmacht op het gebied van handel en scheepvaart herwon. In 1848, het jaar van vele revoluties in Europa, wijzigde Nederland zijn grondwet drastisch. Zo reduceerde men de macht van de monarchie, kregen pers- en godsdienstvrijheid de status van grondrecht en waren de ministers voortaan verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging in plaats van aan de koning. Dankzij een voortdurend proces van sociale en politieke hervormingen ontwikkelde Nederland zich uiteindelijk tot een koninkrijk met een parlementaire democratie.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links