Anton Mauve en Vincent van Gogh: de meester en zijn leerling

12 oktober 2007 - 26 oktober 2008

Van Goghs atelierpraktijk
Deze presentatie in de wisselvitrine staat in het teken van Van Goghs leertijd bij Anton Mauve, een gevestigd schilder van de Haagse School en een aangetrouwde neef van Van Gogh.

Gedurende de drie weken die Van Gogh in december 1881 in Mauves atelier doorbracht, maakte hij zijn eerste schilderijen – tot die tijd had hij zich louter op het tekenen geconcentreerd.

Mauves invloed
Mauves invloed op de jonge Van Gogh blijkt onder meer uit zijn schildertechniek en de onderwerpskeuze uit die tijd. Aan de hand van het eerste schilderij van Van Gogh, diverse schildersmaterialen, een röntgenopname, verfmonsters en brieffragmenten wordt duidelijk gemaakt hoe deze invloed zich manifesteerde. Een werk uit Van Goghs Nuenense periode (1883-1885) toont de ontwikkeling in zijn schilderstijl en -techniek. Ook zal er een schilderij van Mauve getoond worden.

Vincent van Gogh (1853-1890), Stilleven met kool en klompen, 1881, Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)            Anton Mauve (1838-1888), Schapen op de heide, ca. 1880/1888, Teylers Museum, Haarlem

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links