Japanse geïllustreerde boeken,
17de-20ste eeuw

12 oktober 2007 - 6 januari 2008

De derde presentatie van Rijksmuseum te gast is dit najaar gewijd aan Japanse geïllustreerde boeken, en prenten en foto’s die aansluiten bij dergelijke boeken.

In Japan hebben kunstenaars, onder wie Hokusai en Utamaro, zich altijd intensief beziggehouden met het maken van boekillustraties, een kunstvorm die zij als een artistieke uitdaging zagen en die zij bij uitstek geschikt vonden om hun kunst te verspreiden.

Bloemen, planten, dieren, zeden en gewoonten
Naast landschappen en beroemde plaatsen laat de presentatie afbeeldingen zien van bloemen, planten, dieren, zeden en gewoonten, ceremoniële evenementen en erotiek. Ook zijn er spectaculaire ontwerpboeken voor kimonostoffen of keramiek, die vaak opmerkelijk modern overkomen.

Recente aankoop
Veel van de getoonde werken behoren tot een verzameling die recent door het Rijksmuseum in Amsterdam en het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden is aangekocht en die nooit eerder te zien is geweest.

Vrouw en man in Japanse en Westerse kledij. Uit: Asai Chu, Hedendaagse gewoonten vergeleken met 50 gedichten-paren, Tokio, 1905, Rijksmuseum, Amsterdam

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links