Van Goghs tekeningen: nieuwe inzichten

13 juli 2007 - 21 oktober 2007

In september verschijnt het vierde en laatste deel van de bestandscatalogus over de tekeningen van Vincent van Gogh uit de collectie van het Van Gogh Museum. Ter gelegenheid hiervan zijn in het prentenkabinet van het Rietveldgebouw werken op papier te zien, die vanwege hun lichtgevoeligheid zelden worden getoond.

Vincent van Gogh (1853 – 1890), Landschap met hut, 1888, Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)

Jarenlang onderzoek heeft geleid tot verrassende nieuwe inzichten in Van Goghs manier van werken. Aan de hand van een selectie tekeningen wordt ingegaan op zijn stilistische ontwikkeling, materiaalgebruik, techniek en experimenten en, daarmee samenhangend, de plaats die de werken innemen binnen zijn oeuvre. In de tentoonstelling zijn tekeningen te zien uit Van Goghs gehele artistieke loopbaan, die begon in Nederland en eindigde in Frankrijk. De nadruk zal echter liggen op de werken die hij tijdens de laatste jaren van zijn leven (1888-1890) maakte. Daarnaast wordt speciale aandacht gegeven aan enkele vroege tekeningen waarmee de museumcollectie de afgelopen jaren is verrijkt.

Nieuwe aanwinst
Het recent aangekochte werk Vrouw op haar doodsbed wordt voor het eerst gepresenteerd tijdens Van Goghs tekeningen: nieuwe inzichten. Deze voorstelling werd gemaakt naar een schilderij dat in 1880 werd aangekocht door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel, waar Van Gogh in 1880-1881 korte tijd verbleef. Het paneel, waarvan men destijds dacht dat het van de hand van Rembrandt was, wordt tegenwoordig geplaatst in de omgeving van Jan Lievens. Het is niet bekend of Van Gogh direct naar het schilderij heeft gewerkt, of naar een reproductie (zoals hij normaal gesproken deed). De tekening maakt sinds 2007 deel uit van de collectie en is een welkome aanvulling op de groep vroege werken van Van Gogh in het museum.

 Vincent van Gogh (1853-1890), Vrouw op haar doodsbed, circa 20 nov.1880-eind dec. 1881, Van Gogh Museum
Bestandscatalogus Vincent van Gogh, Tekeningen 4. Arles, Saint-Rémy &
Auvers-sur-Oise, 1888-1890

In september verschijnt de bestandscatalogus Vincent van Gogh, Tekeningen 4. Arles, Saint-Rémy & Auvers-sur-Oise, 1888-1890. Dit is het vierde en laatste deel over de tekeningen van Van Gogh in de collectie van het Van Gogh Museum. De verhalende beschrijvingen in dit boek zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en bevatten een gedetailleerde bespreking van het kunstwerk, technische gegevens en documentatie over herkomst, literatuur en tentoonstellingen. 624 pagina, 440 illustraties in kleur. Verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels. Auteurs: Marije Vellekoop en Roelie Zwikker met medewerking van Monique Hageman. ISBN 978 90 400 8351 8.
Prijs: € 99,95 (in twee banden, gebonden met stofomslag). Van Gogh Museum / Waanders Uitgevers.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links