Colofon

Concept, interactieontwerp
Lost Boys, Amsterdam

Grafisch ontwerp
Redesign (mei 2011): Koeweiden Postma

Technische realisatie, applicatieontwikkeling en -beheer, hosting, usability-advies
Akris BV, Amsterdam
Redesign (mei 2011): André van Toly

Content Management Systeem
Akris Web Content Management, gebaseerd op MMBase

Stemmen Van Gogh in vogelvlucht
Nederlands: Gus Maussen, opgenomen in Desmet Studios, Amsterdam
Engels: Andrew Morton, met dank aan Antenna Audio

Online tickets
Basic Orange, Amsterdam

Teksten
Afdeling Communicatie Van Gogh Museum

Eindredactie
Edith Schreurs, Adviseur Online Media Van Gogh Museum

N.B.
Deze website van het Van Gogh Museum is gelanceerd in mei 2011. De inhoud van de website is voor een groot deel gebaseerd op de eerste versie van de website (online sinds maart 1999) en andere bestaande teksten en afbeeldingen. Hierboven zijn alleen personen en instellingen vermeld die hebben bijgedragen aan de website lancering in 2006 en de redesign lancering mei 2011.

Verantwoording

Afbeeldingen
Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit de collectie van het Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting). Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft het museum geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@vangoghmuseum.nl.

Voor meer informatie over deze website en algemene informatie over het museum, de tentoonstellingen of de collectie kunt u een e-mail sturen naar info@vangoghmuseum.nl.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links