Van Gogh-collectie kan hele verbouwing zichtbaar zijn in Hermitage Amsterdam

26 januari 2012

Het Van Gogh Museum en de Hermitage Amsterdam kunnen vanaf dit najaar de werken van Vincent van Gogh gedurende de gehele renovatieperiode van het Van Gogh Museum, zeven maanden, zichtbaar houden in de Hermitage Amsterdam. Om dit mogelijk te maken heeft de Hermitage Amsterdam inmiddels, na intensief overleg met het Staatsmuseum Hermitage St.-Petersburg, haar programma ingrijpend aangepast. De Hermitage werkt de komende maanden de details, waaronder de financiële voorwaarden, voor deze herprogrammering verder uit.  

Herprogrammering Hermitage rond
Cathelijne Broers, directeur Hermitage Amsterdam: “Met de gewijzigde programmering van de Hermitage is de tentoonstelling over het impressionisme naar voren geschoven om zo synergie te creëren tussen deze tentoonstelling en de Van Gogh-presentatie. Immers, nooit eerder was de beroemde Van Gogh-collectie onder één dak te zien met zoveel minstens even beroemde Franse tijdgenoten uit Staatsmuseum Hermitage als Monet, Renoir en Pissarro. Voorts gaat de Peter de Grote-tentoonstelling eerder open, verschuift de geplande tentoonstelling over de Nabis-groep naar 2013, en wordt de huidige Rubens tentoonstelling met drie maanden verlengd.
We werken momenteel hard aan de financiering van de kosten voor deze herprogrammering. We zijn blij met het besluit van het Amsterdamse college van B&W om deels bij te dragen in die kosten. De gemeenteraad neemt hierover half februari een definitief besluit.”

Van Gogh Museum verhuist 7 maanden naar Hermitage
Meer dan zeventig Van Gogh-topstukken, aangevuld met brieven en prenten op papier uit de collectie van het Van Gogh Museum, zullen van 29 september 2012 tot en met 25 april 2013 in de Keizersvleugel van de Hermitage te zien zijn. Het Van Gogh Museum presenteert de werken in een speciaal voor de Hermitage ontwikkelde tentoonstelling. De werken blijven zo toegankelijk voor de vele toeristen en bezoekers uit binnen- en buitenland. Cultuurtoerisme is een zeer belangrijke factor in de Amsterdamse economie. De zichtbaarheid van de werken van Van Gogh in de Hermitage is in dat kader van groot belang. Het jaar Amsterdam 2013 is een jubileumjaar waarin de stad veel bezoekers verwacht. Om aandacht te vragen voor deze unieke samenwerking gaan de twee musea gezamenlijk campagne voeren om kunstliefhebbers in Nederland en buitenland te wijzen op deze samenwerking en tijdelijke, bijzondere presentatie van de werken van Van Gogh. Voor Amsterdammers waaronder Stadspashouders worden speciale programma’s ontwikkeld.

Axel Rüger, directeur Van Gogh Museum: “Afgelopen juni kondigden we aan dat het Van Gogh Museum verbouwd moet worden om te blijven voldoen aan de strengere eisen op het gebied van brandveiligheid voor bezoekers en kunst. Vanaf het begin is ons doel de collectie tijdens deze noodzakelijke verbouwing zichtbaar te houden voor het publiek. We zijn blij dat de gesprekken die we hierover sinds februari 2011 voeren met de Hermitage, hebben geleid tot deze sluitende oplossing nu de Hermitage de herprogrammering rond heeft gekregen. Dit is goed nieuws voor de stad Amsterdam en de vele bezoekers en toeristen die de stad en culturele instellingen jaarlijks trekt.”

Van Gogh Museum     Hermitage Amsterdam

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links