Documentatie

Het documentatiecentrum van het Van Gogh Museum richt zich onder meer op het verzamelen en beheren van documenten over de werken in de collectie van het Van Gogh Museum en van De Mesdag Collectie (Den Haag), over het leven en werk van Vincent van Gogh en tijdgenoten en over meer algemene zaken die betrekking hebben op het verzamelgebied van beide musea. Tevens worden er op bescheiden wijze archivalia verzameld.

Wilt u documentatie raadplegen, kijk dan bij bezoekersinformatie bibliotheek.
Voor meer informatie: BiDoc@vangoghmuseum.nl.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links