Publicaties

Over de architectuur van het Van Gogh Museum en het Museumplein
- Hans Ibelings, Jannes Linders (foto's) en Andreas Blühm (red), Van Gogh Museum architecture. Rietveld to Kurokawa, Rotterdam (NAi Publishers) 1999
- Panorama Museumplein, speciale uitgave van Jong Holland, tijdschrift voor kunst en vormgeving na 1850, jaargang 15 (1999), nr.2

Over de renovatie van het Van Gogh Museum
- Website: www.ggharchitecten.nl

Over Rietveld
- Marijke Küper en Ida van Zijl, tent. cat. Gerrit Th. Rietveld 1888-1964. Het volledige werk, Utrecht (Centraal Museum) 1992

Over Kurokawa
- Andy White (red.), Millennium. Kisho Kurokawa architect and associates. Selected and
Current Works
, Mulgrave, Victoria (Australië) 2000
- Dennis Sharp (red.), met bijdragen van Charles Jencks en Peter Wislocki, Kisho Kurokawa,
From the age of the machine to the age of life
, Londen 1998
- Website: www.kisho.co.jp
Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links