Verkleuring

Niet alle schilderijen uit de 19de eeuw zien er tegenwoordig nog precies zo uit als toen ze net af waren. In de loop der tijd hebben ze blootgestaan aan allerlei invloeden van buitenaf. Daardoor zijn de werken vaak verkleurd. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Het schilderij kan vervuild zijn. Vooral bij werk met veel impasto (dikke verfstreken) is dat regelmatig het geval. Het vuil verzamelt zich dan in de stevige penseelstreken.
  • De vernislaag kan verkleurd zijn. Daardoor oogt de verf donkerder.
  • De verfpigmenten kunnen verkleurd of verbleekt zijn onder invloed van het licht. Sommige pigmenten zijn daar gevoeliger voor dan andere.

Vincent van Gogh was zich bewust van de vergankelijkheid van bepaalde kleuren: '... Alle kleuren die door het Impressionisme in de mode zijn gebracht, veranderen, reden te meer om ze botweg te fel te gebruiken, mettertijd zullen ze toch alleen maar verbleken' en 'Schilderijen verwelken als bloemen' schreef hij aan zijn broer Theo.

In het restauratieatelier van het Van Gogh Museum wordt onderzocht of schilderijen verkleurd zijn en wat er gedaan kan worden om die verkleuring te voorkomen of te vertragen.

Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links